Trwa wielka promocja poezji słowiańskiej w Czechowicach-Dziedzicach i w Bielsku-Białej w ramach IV Festiwalu Poezji Słowiańskiej. W Miejskim Domu Kultury, Liceum Ogólnokształcącym im. M.C. Skłodowskiej i Pałacu Kotulińskich w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku Białej odbywają się liczne spotkania z poetami z Bułgarii, Czech i Polski wzbogacane programami poetycko-muzycznymi, dyskusjami i wykładami.

4 listopada w Książnicy Beskidzkiej odbyła się Sesja Literacka, która zgromadziła poetów i tłumaczy uczestniczących w Festiwalu Poezji Słowiańskiej, a także licznie zebraną młodzież szkolną głównie z Zespołu Szkół Plastycznych i II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. „Nasza poezja w świecie” - wykład prof. Anny Węgrzyniak – przedstawił słuchaczom sytuację poezji słowiańskiej w różnych kręgach kulturowych, w przekładach na język angielski, niemiecki, włoski, szwedzki, hiszpański, a nawet japoński czy chiński. Chcąc ten temat, bardzo obszerny, wymagający licznych badań nad recepcją „naszej twórczości”, omówić w czasie jednego wykładu, Pani Profesor skupiła się wokół poetów, którym przyznano nagrodę Nobla: Josifa Brodskiego, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Wskazała ich drogę do nagrody, omówiła promujące tę twórczość instytucje kultury, starania wybitnych tłumaczy oraz okoliczności społeczno-polityczne, sprzyjające zainteresowaniu poezją słowiańską, a wskazując fakty świadczące o popularności, podała tytuły książek czy audiobooków o największym nakładzie. Oprócz noblistów pojawili się: Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Adam Zagajewski, poeci Nowej Fali i wiele innych nazwisk, które w różnych okresach zaistniały na czytelniczych rynkach poza Europą Wschodnią.

Po akademickim wykładzie Pani Profesor wystąpił Redaktor i poeta Maciej Szczawiński, który swoją gawędę pt. „Strychy i piwnice dzisiejszej poezji śląskiej” określił mianem „kazania”. Była to opowieść o jego młodzieńczej fascynacji poezją Andrzeja Bursy i Rafała Wojaczka – poetów do bólu szczerych, niepokornych, których „uwierał świat”. Ponieważ każde pokolenie ma swoich buntowników, Pan Szczawiński zachęcał młodych, by czytali wiersze „prawdziwe” – podejmujące trudne kwestie egzystencjalne, wiersze „poruszające trzewia”. Wokół tych wypowiedzi wywiązała się dyskusja na temat wartości międzynarodowych nagród, poezji dobrej i przereklamowanej. Sesję zgrabnie moderował główny organizator tego przedsięwzięcia – Pan Ryszard Grajek.

Podczas sesji zaprezentowała swój wiersz Zuzanna Sturc laureatka XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Lipa” organizowanego przez Jana Pichetę oraz wysłuchaliśmy piosenek „Autoportret Witkacego” Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Aleksandry Drwal i „List do M.” Ryszarda Riedla zaśpiewanej przez Pawła Gabora - uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Asnyka w Bielsku-Białej.

Kończąc spotkanie w Książnicy Beskidzkiej zaproszono wszystkich gości na Galę Poetycką do MDK w Czechowicach - Dziedzicach.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

 
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter