Uroczystości jubileuszu 100 – lecia LO im. Mikołaja Kopernika w dniu 23 listopada br. rozpoczęły się Mszą świętą w bielskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa po przewodnictwem ks. biskupa Romana Pindla. Przy wraz z ks. biskupem Romanem ołtarzu modlili się księża absolwenci liceum oraz księża katecheci.

W uroczystej Eucharystii  uczestniczyli  absolwenci, emerytowani i czynni nauczyciele. W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman przypomniał historię powstania szkoły oraz w czasach kiedy Bielsko było miastem podzielonym z zróżnicowanym etnicznie.

„Język niemiecki był dominującym w urzędach, kulturze, oświacie, czy w rozmowach na ulicy. Licznie obecni w mieście Żydzi mówili po niemiecku, zaś we wcześniej istniejącym już gimnazjum niemieckim udział młodzieży żydowskiej dochodził do 80 proc.” – zaznaczył ks. biskup Roman, wspominając, że jeszcze w 1938r. w katolickim kościele farnym św. Mikołaja były tylko dwie Msze św. po polsku, a w teatrze w Bielsku dopiero od 1921 Towarzystwo Teatru Polskiego mogło wystawiać trzy sztuki w tygodniu.

Zdaniem ks. biskupa, ambicjom twórców „Kopernika” towarzyszyło zrozumienie ze strony Kościoła katolickiego. Jak zauważył, biskup katowicki w roku 1934 posłał do pierwszego polskiego gimnazjum w Bielsku niezwykłego neoprezbitera. „Czas pokazał, że był to jeden z najwybitniejszych z ówczesnych duchownych całej diecezji katowickiej, ks. Wilhelm Pluta. Opuścił Bielsko po 8 września 1939 r., gdy okupant rozwiązał gimnazjum.

Ks. biskup Roman zachęcił, by w stulecie powstania pierwszego polskiego gimnazjum w Bielsku, „dziękować dobremu Bogu za determinację i wytrwałość wszystkich, którzy kładli podwaliny dla tej szkoły”. „Za jej pierwszych nauczycieli i dyrektorów. Za pierwszych uczniów i wszystkich, którzy zdali egzamin dojrzałości, także ze swojej wiary i patriotyzmu, zwłaszcza w trudnych czasach, gdy okupant usuwał wszelkie oznaki polskości i planowo eksterminował elity społeczne i zdeklarowanych patriotów. Dziękujemy także za mądrą troskę Kościoła, który w początkowych latach gimnazjum daje najlepszego katechetę w tym czasie i przyszłego błogosławionego”.

Uroczystą Eucharystię uświetnił śpiew Chóru „Echo” z Bielskiego Domu Kultury Włókniarzy pod dyr. Teresy Adamus. W imieniu komitetu organizacyjnego obchodów 100-lecia LO im. M. Kopernika ks. biskupowi Romanowi podziękował dyrektor szkoły Bogusław Głąbek. Po Mszy świętej uczestnicy udali się do szkolnej auli na uroczystą akademię z okazji 100- lecia szkoły.

Parę zdań o ks. biskupie Wilhelmie Plucie: Wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 r. w Kochłowicach k. Katowic. W 1934r. otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. Równolegle kontynuował studia, które uwieńczył w 1947r. obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dniu 4 lipca 1958r. roku został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego, a po utworzeniu w 1972r. przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. Niezwykle gorliwie sprawował posługę biskupią. W sposób szczególny troszczył się o formację duchowieństwa, rozwój duszpasterstwa rodzin i kształtowanie dojrzałych wiernych świeckich świadomych swej wiary i odpowiedzialności za Kościół.

Ksiądz biskup Wilhelm Pluta zginął 22 stycznia 1986r.w wypadku samochodowym w Przetocznicy k. Krosna Odrzańskiego. W latach 2002–2015 odbył się diecezjalny etap jego proces beatyfikacyjny. W 2016r. otwarto rzymski etap procesu, a 2018r w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych złożono jego positio -  to zbiór dokumentów w Kościele katolickim, wykorzystywanych w procesie beatyfikacyjnym.

Tekst i foto: Marian Szpak

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter