Już po raz ostatni 3 grudnia br. odbyły XXIX „Rozmowy poświęcone” ks. Jacka Pędziwiatra z ks. biskupem Piotrem Gregerem. Tematem rozmów był cd. „Sakramentu chrztu wielu dzieci”, a omawiano pkt. 60 – CHRZEST,  który brzmi:


Celebrans zaprasza pierwszą rodzinę, aby podeszła do chrzcielnicy, i prosi o powtórzenie imienia dziecka. Gdy podadzą imię dziecka, pyta rodziców i chrzestnych: Celebrans: Czy chcecie, aby N. otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Rodzice i chrzestni: Chcemy.

Teraz celebrans chrzci dziecko, mówiąc:

JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA

zanurza dziecko lub polewa je wodą po raz pierwszy,

I SYNA,

zanurza lub polewa je wodą po raz drugi,

I DUCHA ŚWIĘTEGO.

zanurza lub polewa je wodą po raz trzeci.

Podobnie pyta i postępuje z każdym przyniesionym do chrztu dzieckiem. Wypada, aby po chrzcie każdego dziecka uczestnicy wypowiadali lub śpiewali krótką aklamację: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Jak powiedział ks. biskup Piotr przed przyjęciem sakramentu chrztu jesteśmy pod władzą grzechu pierworodnego: "przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu". Jezus zmazał winę wszelkich grzechów i moc Szatana nad nami - swoją śmiercią, a "my wszyscy, którzy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie.

Przez chrzest przechodzimy więc od panowania nad nami grzechu i szatana w kochające, miłosierne ręce Boga, jak podaje Katechizm: "dzieci, rodząc się z upadłą naturą, potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych".

Na zakończenie „Rozmów poświęconych” ks.biskup Piotr udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa, zapowiadając następne spotkanie na dzień 7 stycznia 2020r.

Tekst i foto: Marian Szpak

 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter