W Ramach Akademickiego Forum Humanistycznego, w kampusie ATH w Bielsku-Białej odbyło się  5 grudnia br. ciekawe spotkanie. 

Aula Auditorium Maximum wypełniła się zainteresowanymi zapowiedzianym tematem.  Wśród nich nie zabrakło pracowników uczelni, studentów, doktorantów, a także uczniów szkół średnich z ich nauczycielami. W ramach spotkania były dwie prelekcje dotyczące zażyłych relacji ideowych i artystycznych łączących Czesława Miłosza i Józefa Czapskiego. Opowiedzieli o nich: Agnieszka Kosińska – była sekretarka Czesława Miłosza, a obecnie kierowniczka Muzeum Emeryka Hutten- Czapskiego w Krakowie oraz prof. Andrzej Franaszek – literaturoznawca, krytyk literacki, autor książki pt.: „Miłosz. Biografia”, też z Krakowa.

Spotkanie poprowadził prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – dziekan Wydz. Humanistyczno-Społecznego ATH. Witając zaproszonych prelegentów przedstawił ich w krótkiej prezentacji. Przypomniał także  dzieje bohaterów prelekcji, korzystając z multimedialnego pokazu.                                                                                                                                                         

Czesław Miłosz ur. w 1911 r., w Szejnach  na Litwie Kowieńskiej nad rzeką Niewiażą, jest najwybitniejszym polskim poetą XX w., noblistą, ambasadorem polskiej literatury w świecie. To poeta, eseista, publicysta, tłumacz, wykładowca uniwersytecki. Siebie nazywał obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Był człowiekiem o bardzo skomplikowanej biografii. Został Honorowym obywatelem miasta królewskiego Krakowa. Pisał przez 74 lata. Debiutował w 1930 r., a ostatni tekst dyktował sekretarce Agnieszce Kosińskiej w kwietniu 2004 r. Zmarł 14 sierpnia 2004 r.. Pochowany  został na Skałce, w Panteonie Narodowym, obok takich twórców jak Stanisław Wyspiański,  czy Jan Długosz.

Natomiast Józef Czapski ur. w 1896 r., to potomek hrabiowskiego rodu Hutten – Czapskich, kosmopolita władający kilkoma językami, oficer Wojska Polskiego, a po 1945 r., emigrant związany z paryską „Kulturą” oraz Instytutem Literackim w Paryżu Jerzego Giedroycia. Był znakomitym malarzem, członkiem grupy kapistów. To pisarz, kronikarz, eseista, autor dziennika. Zmarł w 1993 r., w Paryżu i tam został pochowany.

Czesława Miłosza i Józefa Czapskiego łączyły bliskie relacje towarzyskie od lat 30 XX w. Prowadzili między sobą systematyczną korespondencję. Chociaż tworzyli dwa odrębne światy, mieli różne poglądy, systematycznie wymieniali swe zdania i oceny.

Ten przekaz kontaktów między  artystami, na podstawie epistolografii, przedstawili badacze ich życia i twórczości. 

Prof. Andrzej Franaszek, przytaczając liczne fragmenty wypowiedzi z listów obu wybitnych polskich pisarzy emigracyjnych, omówił głównie historyczno – polityczne konteksty ich przyjaźni.

Agnieszka Kosińska natomiast,  w swoim wystąpieniu, omówiła na podstawie wybranych  tekstów obu twórców,  kwestie natury estetycznej i intelektualnej.

Tematyka ta zostanie opracowana w rozszerzonej wersji i przedstawiona w przygotowywanej do druku, przez Wydawnictwo ATH,  monografii pt., „Peryferie Miłosza. Nieznane konteksty, głosy, rozpoznania.”

Na zakończenie tego interesującego spotkania, prof. Marek Bernacki poinformował słuchaczy, że książka ta zostanie wydana i dostępna już w niedługim czasie. Zaprosił również zebranych na kolejne spotkania, organizowane przez Akademickie Forum Humanistyczne, w przyszłym roku.

Więcej zdjęć ze spotkania można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy


 

 

 

                                                                               

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter