Dla seniorów klubu „Jordan” przy parafii Salwatorianów pw. NMP królowej Polski w Bielsku-Białej, przed świętami Bożego Narodzenia, zorganizowano spotkanie wigilijne. Ponad 120 osób zasiadło przy wigilijnym stole wraz ze swym opiekunem Pawłem Krężołkiem, aby przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Uroczystość rozpoczął ks. Paweł od ich poświęcenia   i modlitwy:

„W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za Świętą Noc, którą teraz wspominamy, a w której Jednorodzony Jego Syn, Jezus Chrystus, narodził się z Maryi, aby być Bogiem z nami. Dziękujemy Ci, Boże i Ojcze nasz, za ten biały chleb – opłatek, owoc ziemi i ludzkiej pracy, który zgromadził nas dzisiaj w jedno przy tym stole, podobnie jak wówczas, kiedy mocą Twojego Słowa staje się Twoim Ciałem i gromadzi nas we wspólnocie ołtarza. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać i – zwyczajem ojców naszych – składać sobie wzajemne życzenia świąteczne. Panie Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamywania się chlebem, dzielić się z innymi – a zwłaszcza z potrzebującymi – miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz więc nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Ojcowską twą dobroć”.


Na zakończenie modlitwy zaintonowano żarliwie:

„Wśród nocnej ciszy
głos się rozchodzi:
Wstańcie pasterze
Bóg się wam rodzi …”

W tej życzliwej atmosferze i braterskim splocie, popłynęły dobre słowa, przyjazne gesty, dzielono się opłatkiem, składano życzenia. Temperatura spotkania wzrosła, gdy do sali weszła góralska kapela. Sala zadrżała od donośnego i radosnego śpiewu kolęd i pastorałek. Spowodowali to młodzi wychowankowie Fundacji Braci Golec, pochodzący z Łodygowic, obecnie uczniowie Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej: Bartłomiej Golec - skrzypce, Piotr Szczotka – skrzypce, Michał Borczyk - altówka oraz Michał Sinkowski – kontrabas, student Akademii muzycznej w Krakowie. Grając, śpiewali kolędy i pastorałki zainspirowane muzycznym folklorem Beskidu Żywieckiego. Cała sala włączyła się do wspólnej zabawy.

O smaczne dania wigilijne zadbała jedna z grup parafialnych „Młoda 9”.
Połączeni przy świątecznym stole, pełni mocnych wrażeń, przyjacielskich rozmów i wdzięczności, wierni rozchodzili się do domów z nadzieją na rychłe, kolejne, atrakcyjne spotkanie – bal karnawałowy.
Przedsięwzięcie to odbyło się przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Bielsko-Biała.

Więcej zdjęć ze spotkania wigilijnego w klubie "Jordan" można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy


               

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter