Pod takim tytułem można zobaczyć w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej autorską wystawę fotograficzną prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego – dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej. Przedstawia ona 40 zdjęć wykonanych podczas pobytu autora w Ziemi Świętej w czerwcu 2019 r. Jeszcze w świątecznym nastroju odbył się jej wernisaż 9 stycznia br. Wystawę otworzył mgr Bogdan Kocurek - dyrektor Książnicy Beskidzkiej, przedstawiając zebranym jej autora.

Prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – polonista, jako nauczyciel akademicki specjalizuje się w studiach nad literaturą polską XX i XXI wieku. Prowadzi  także zajęcia z poetyki i analizy dzieła literackiego, z literatury oświecenia i romantyzmu; prowadzi warsztaty redaktorsko - korektorskie, wykłady monograficzne (twórczość Czesława Miłosza, Karola Wojtyły, ewolucja gatunków literackich) i seminaria dyplomowe. Od wielu lat jego pasją badawczą jest twórczość Czesława Miłosza, ponadto fascynuje się sztuką interpretacji tekstów poetyckich oraz hermeneutycznym podejściem do literatury (dialog z tekstem). Jest autorem kilku książek popularnonaukowych i monografii. Interesuje się kulturą regionalną, współpracuje z organizacjami kulturalnymi i naukowymi Bielska-Białej.

Wprowadzenia do wystawy dokonał prof. ATH dr hab.  Ernest Zawada – kurator Galerii Akademickiej w ATH. Podkreślił m.in.  „Autor wystawy nie skupiał się na elementach materialnych Ziemi Świętej, które na pewno każdego zwiedzającego będą przyciągać, ale patrzył na człowieka. Obserwował  jego kondycję duchową, oraz tę, która jest naszą codziennością czyli popkulturą wkradającą się nawet do tego, co jest bardzo tradycyjne. To wszystko autor przekazał w sposób bardzo ciekawy reportersko i plastycznie. Niektóre zdjęcia zostały zauważone również przez kompetentne gremia odbywającego się Foto Art Festivalu.  Jedno z nich ukazuje człowieka w miejscu, gdzie skupić się nie można, a on  rzeczywiście  się  modlił”.      Zaznaczył, że w okresie Bożego Narodzenia wystawa w Książnicy Beskidzkiej daje dużo do myślenia i jest dobrym przykładem współpracy  ATH z placówkami kulturalnymi miasta.

Prof. Marek Bernacki o swojej twórczości powiedział, że jest ona efektem jego uczestnictwa w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Pisze o tym: „Stąpając po śladach bohaterów Biblii, każdego dnia spotykałem współczesnych mieszkańców Ziemi Świętej – Palestyńczyków zamieszkujących te tereny z dziada pradziada, Arabów, Żydów przybyłych na początku XX w., którzy w 1948 r. utworzyli tu państwo Izrael, jak i wielobarwny tłum przybyszów składający się z pielgrzymów, turystów i zwykłych wagabundów. Prezentowane na wystawie  zdjęcia, które zrobiłem przypadkowym osobom, podczas mojego pobytu w Ziemi Świętej, stanowią próbę uchwycenia etnicznej różnorodności, a zarazem tej niezwykłej „jedności w wielości” naszego gatunku. Jerozolima to coś więcej niż tylko zabytkowe miasto, czy tętniący życiem wielki bazar. To nade wszystko znak Nowego Jeruzalem: „nowej ziemi” i „nowego nieba”, o których św. Jan pisze w księdze Apokalipsy. „Ludzie Ziemi Świętej” to w pewnym sensie my wszyscy, którzy jakby po omacku podążamy w kierunku nieznanego nam do końca przeznaczenia”.

Wystawie towarzyszył panel dyskusyjny pt. „Obrazy Jerozolimy w literaturze i sztuce”. Udział w nim wzięli pracownicy Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej.

Prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – literaturoznawca, przedstawiła obraz Jerozolimy w poezji Jehudy Amichaja. Autor ten – jak wyjaśniła prelegentka - „wybity poeta piszący w jęz. nowohebrajskim  (1924-2000) – był mieszkańcem  Jerozolimy, nazywanym przez krytyków „poetą Jerozolimy”. Tematem jego wierszy o Jerozolimie (3 cykle) jest „kamień pełen bólu”, czyli zamknięta w kamieniu pamięć katastrof. Będąc Żydem na mieszkańców Świętego Miasta patrzy okiem neutralnym. Tworzy obraz miasta bolesnego, trudnego, żyją tu ludzie sobie obcy, samotni, przerażeni „kamieniem”, który  symbolizuje los mieszkańców skazanych na stały niepokój. Ciemną wizję tego miasta uzasadnia historia”.

Prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – dokonał analizy wiersza Ryszarda Krynickiego „…W tym roku nie zrodziłem owoców…”  o Jerozolimie. Jego ukryte znaczenie współbrzmi, jak wyjaśnił profesor, z Jezusowymi przypowieściami o drzewie figowym, stanowi zapis rozterek duchowych człowieka, który nie pomaga innym pielgrzymom na drodze do Nowego Jeruzalem. 

Panel dyskusyjny uświetnił prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień – czytając utwory z tomu „ Axis mundi” (z łac. oś wszechświata) o Jerozolimie, m.in. „Śpiąca”, i wiersz bez tytułu:
„Opieram się o mury bazyliki Grobu Pańskiego
Ale Ciebie tutaj nie ma
Żyjesz nieskończonym życiem swoich
wiernych”

To połączenie zdjęć, przedstawiających ludzi mieszkających w Jerozolimie , wraz z ich twórczością poetycką i poezją o nich,  mocno poruszyło zebranych uczestników panelu. Toteż dyskusja była ożywiona, z mocnym akcentem zachęcającym do osobistego poznania Ziemi Świętej.

Wystawę „Ludzie Ziemi Świętej” w Książnicy Beskidzkiej zobaczyć będzie można do końca stycznia 2020r . Organizatorzy zapraszają do zwiedzania.

Więcej zdjęć z wernisażu wystawy można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy.
 

 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter