Mając na uwadze jak ważne jest kształtowanie wśród młodych ludzi postaw patriotycznych oraz zachęcanie ich do samodzielnych poszukiwań prawdy o bolesnych kartach naszej Ojczyzny, już po raz jedenasty organizuję Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literackiego „Prawda i kłamstwo  o Katyniu”. Ten niezwykły projekt edukacyjny dawno przekroczył ramy tradycyjnego konkursu, stając się unikalnym wydarzeniem, stwarzającym młodym ludziom szansę na debiut literacki, bowiem najlepsze prace są publikowane w pokonkursowych tomach, których promocja corocznie połączona jest z niezwykle klimatycznym spotkaniem w ramach Zaduszek Katyńskich. Owocem dotychczasowych edycji Konkursu jest 2385 prac, napisanych przez poszukujących i pragnących prawdy młodych ludzi. Są to przedstawiciele wrażliwego, młodego pokolenia, któremu nie są obojętne zarówno przeszłość, jak i przyszłość Polski. Ci Młodzi Ludzie, to najpiękniejszy owoc, jaki Ojczyzna mogła wydać.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach (szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe) zostaną nagrodzeni wyjazdami studyjnymi do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a finaliści otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Prace należy nadsyłać do 11 marca 2020 r. na adres mojego biura poselskiego w Częstochowie: Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, Al. Najświętszej Maryi Panny 24/11, 42-200 Częstochowa, tel. / fax (034) 313 31 40. Koperta powinna być opatrzona opisem: XI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”.

Patronat naukowy nad Konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, zaś patronat medialny sprawują TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, Radio FIAT, Tygodnik Katolicki „Niedziela” oraz portal Częstochowskie24.

Zachęcam Nauczycieli i Uczniów do udziału w tegorocznej edycji Konkursu, który znajduje się  w wykazie Konkursów zamieszczonym na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Wspólnie podejmijmy się tego wielkiego dzieła, jakim jest przywracanie pamięci o Ofiarach, których ciała spoczywają w bezimiennych dołach śmierci. Jestem przekonana, że tylko dzięki Prawdzie młodzi ludzie będą mogli pięknie rozwinąć skrzydła.

Mam nadzieję, że Konkurs znajdzie uznanie w Państwa oczach.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami jest TUTAJ

Biuro Prasowe Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej / Urszula i Andrzej Omylińscy                                                                       

                                                                   

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter