Władze dziekańskie zapraszają do udziału w uroczystych obchodach 15-lecia istnienia Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w dniach 15-16 listopada br.

Ramowy program uroczystości, wraz z programem konferencji naukowej "Nauki humanistyczne i nauki społeczne wobec wyzwań współczesnego świata" oraz program Kongresu Polonistyki Szkolnej i Akademickiej organizowanym w dniu 17.11 br. przedstawia się następująco:

Komitet Organizacyjny:

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dziekan WHS
dr Joanna Skibska, p.o. prodziekana ds. nauki i współpracy zewnętrznej
dr Justyna Wojciechowska, prodziekan ds. studenckich i kształcenia
dr Robert Pysz, prodziekan ds. studenckich i promocji
Kierownicy Katedr WHS:
- prof. dr hab. Irena Adamek, Katedra Pedagogiki
- prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, Katedra Literatury i Kultury Polskiej
- prof. Tomasz Stępień, Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji
- dr hab. Maria Korusiewicz, Katedra Anglistyki
- dr Adriana Sara Jastrzębska, Katedra Iberystyki
- dr Przemysław Brom, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich
mgr Agnieszka Zaporowska, kierowniczka dziekanatu  
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada, kurator Galerii Akademickiej ATH
dr hab. Jolanta Szarlej
mgr Jolanta Kowalska
lic. Barbara Tatoń
Klaudia Nikiel, przedstawicielka Samorządu Studenckiego

Dzień pierwszy, wtorek 15.11

9.00-10.00
Msza św. w kościele Ojców Salwatorianów pw. NMP Królowej Świata w Mikuszowicach Śląskich, ul. Startowa 16 (Las Cygański)
Koncelebra: ks. bp Senior Tadeusz Rakoczy, ks. prof. Tadeusz Borutka, ks. proboszcz Tadeusz Słonina SDS

Galeria Akademicka ATH – wydarzenie artystyczne

10.15-11.30
Wernisaż malarstwa prof. Stefana Gierowskiego
pod patronatem JM Rektora ATH prof. dr hab. Jarosława Janickiego

Aula (L128)

11.30 - 13.30

Gala jubileuszowa w auli ATH w obecności władz miasta i powiatu, władz rektorskich ATH, pracowników, studentów i absolwentów WHS oraz zaproszonych Gości

- wystąpienie JM Rektora ATH prof. dr hab. Jarosława Janickiego
- wystąpienia przedstawicieli władz miasta i regionu
- okolicznościowe wystąpienie Dziekana WHS prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego
- prezentacja najważniejszych osiągnięć WHS w latach 2001-2016
- promocja kierunków i specjalności prowadzonych na WHS

13.30-14.30

Bankiet w holu na I piętrze lub w Stołówce „Lunch Box”

Dzień drugi, środa 16.11

sala L120

10.00-17.30 [z przerwą kawową 12.30-13.00]

Interdyscyplinarna konferencja naukowa:

„Nauki humanistyczne i nauki społeczne wobec wyzwań współczesnego świata”

Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. Jolanta Szarlej – przewodnicząca
dr hab. Barbara Tomalak – zastępca przewodniczącej
dr Angelika Matuszek
mgr Jolanta Kowalska

Prelegenci:

prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ)
prof. dr hab. Tadeusz Rachwał (UMK)
prof. dr hab. Józef Olejniczak (UŚ)
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (UJ)
prof. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ)
prof. dr hab. Mirosław Kowalski (UZ, PAN)
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (UPJPII)
prof. dr hab. Irena Bogoczova i prof. dr hab. Jana Raclavska (Uniwersytet Ostrawski)
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (ATH)
prof. ATH dr hab. Ireneusz Gielata (ATH)
dr hab. Jolanta Szarlej (ATH)

PROGRAM

10.00–13.00

obrady plenarne   sala L120

[referaty 25-minutowe]

prof. dr hab. Tadeusz Rachwał (UMK), O potrzebie bezużyteczności
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (UJ), Jaki jest dzisiaj sens uprawiania humanistyki?
prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ), Quo vadis, polonisto?

przerwa kawowa

prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski (UZ, PAN), Szkolnictwo wyższe i polityka. Między wolnością a zniewoleniem – refleksje
prof. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ), Modele człowieczeństwa w twórczości literackiej Karola Wojtyły
prof. ATH dr hab. Ireneusz Gielata (ATH), Filologia a warzenie piwa

13.00–13.30 dyskusja

13.30–14.30 przerwa obiadowa

14.30–17.00  obrady plenarne sala L120

[referaty 25-minutowe]

prof. dr hab. Józef Olejniczak (UŚ), Granice interpretacji literaturoznawczej
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (UPJPII), Humanizacja współczesnych społeczeństw poprzez dialog wiary z kulturą
dr hab. Jana Raclavska, dr hab. Irena Bogoczowa (Uniwersytet Ostrawski), Multietniczność Śląska Cieszyńskiego i jej przejawy w języku i kulturze

przerwa kawowa

dr hab. Jolanta Szarlej (ATH), Granice języka są granicami mojego świata” (Ludwig Wittgenstein). Człowiek? Język? Świat? Co bada współczesne językoznawstwo?
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (ATH), Humanistyka jako logoterapia

17.00–17.30 dyskusja i podsumowanie obrad

Dzień trzeci, czwartek 17.11

KONGRES POLONISTYKI SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

„Dokąd zmierzasz, polonistyko?”

Termin spotkania: czwartek 17 listopada, godz. 11.00-16.00

Miejsce spotkania:

Aula ATH (sala L128) budynek „L”, ul. Willowa 2, kampus Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

PROGRAM KONGRESU

10.30-11.00

Rejestracja uczestników Kongresu w hollu przed aulą (L128). Zapisy nauczycieli do udziału w warsztatach, które odbywać się będą w części popołudniowej

cz. I obrad 11.00 -13.30

11.00-11.05  

Wystąpienie prof. dr hab. Jarosława Janickiego, Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

11.05-11.10

Wystąpienie prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego, Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH

Wręczenie nagród laureatom szkolnego konkursu literackiego „O laur Mistrza”


11.10-12.00

Spotkanie z Gościem honorowym Kongresu, prof. dr hab. Jerzym Bralczykiem – rozmowa nt.

Językowe aspekty publicznego porozumiewania się

moderator: dr Angelika Matuszek, Katedra Literatury i Kultury Polskiej ATH

12.00-12.15

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, dr Robert Pysz (Katedra Literatury i Kultury Polskiej):

„Najważniejszych osiągnięcia bielskiej polonistyki akademickiej w ATH – lata 2001-2016” (prezentacja w formie slajdów)
 
12.15-12.30

dr hab. Jolanta Szarlej, dr Tomasz Bielak (Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji):
„Projektowanie komunikacji – nowa specjalność na kierunku filologia polska w ATH”
(prezentacja w formie slajdów)

12.30-12.45

prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, kierownik Katedry Literatury i Kultury Polskiej:

„Projekt utworzenia nowego kierunku studiów humanistycznych w ATH”

12.45-13.00

mgr Maria Kulesz, konsultant języka polskiego RODN „WOM” w Bielsku-Białej:

„Interdyscyplinarny wymiar szkolnej polonistyki w świetle potrzeb nauczycieli”

13.00-13.15

mgr Ewa Szymanek-Płaska, Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej:

„Po co nam ośrodek akademicki w mieście – o współpracy polonistów z ATH ze szkołami ponadgimnazjalnymi Bielska-Białej”

13.15-13.30

mgr Iwona Kusak, kierownik Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej:

„Kompetencje językowe jako podstawa kompetencji kulturowych – na przykładzie współpracy polonistów z ATH z Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej”

13.30-14.00

Przerwa kawowa (dla uczestników Kongresu poczęstunek gratis)

[istnieje też możliwość zakupienia obiadu w Stołówce Akademickiej „Lunch Box”]

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Kongresu z Gościem honorowym prof. Jerzym Bralczykiem – na tarasie przy Stołówce Akademickiej „Lunch Box”

(ze szczytami Beskidu Żywieckiego w tle)WARSZTATY

14.00-15.30

Forum dyskusyjne dotyczące możliwych form współpracy między polonistyką szkolną i akademicką w formie trzech rodzajów warsztatów – do wyboru przez nauczycieli (zapisy do grup warsztatowych będą prowadzone podczas rejestracji uczestników Kongresu):

Warsztaty nr 1:

Rola nowych mediów w kształceniu polonistycznym
moderatorzy: dr Tomasz Bielak, dr Robert Pysz, Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji, mgr Ewa Szymanek-Płaska, MZO w Bielsku-Białej

Warsztaty nr 2:

Kultura języka – norma czy… rozpasanie?

moderatorzy: dr hab. Jolanta Szarlej, dr Jarosław Pacuła, dr Ewelina Gajewska, Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji, mgr Iwona Kusak DK im. Wiktorii Kubisz

sala B120, Warsztaty nr 3:

Kanon literacki a preferencje czytelnicze młodego człowieka

moderatorzy: dr hab. Barbara Tomalak, dr Angelika Matuszek, dr Tomasz Markiewka, mgr Maria Kulesz RODN „WOM” w Bielsku-Białej

15.30-16.30

Dla chętnych: możliwość zwiedzenia budynku L: Biblioteka ATH, czytelnie, audytoria, sala telekonferencyjna ACI, Sala Senatu ATH, Galeria Akademicka prof. Ernesta Zawady (wystawa prac prof. Stefana Gierowskiego)

mgr Liliana Linek, dyrektor Biblioteki ATH: „Prezentacja księgozbioru polonistycznego oraz czasopism polonistycznych w Bibliotece Akademickiej ATH” (prelekcja w trakcie zwiedzania Biblioteki ATH)

Zapraszamy
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego
Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej. ul. Willowa 2

Fotografie: Andrzej Omyliński
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter