Przez kilka lat, każdego roku w styczniu, miłośnicy poezji spotykali się w Dziale Zbiorów Specjalnych – Piwnicy Literackiej Książnicy Beskidzkiej, z poezją bielskiej poetki  Hildegardy Filas-Gutkowskiej.
Odbywały się one pod hasłem „Z noworoczną gwiazdką … ”.

Od 8 lat Hildegardy już z nami nie ma, ale tradycja imprezy  została. Tegoroczne spotkanie, poświęcone  pamięci Hildegardy Filas - Gutkowskiej odbyło się 29 stycznia. Tradycyjnie, w Piwnicy Literackiej, przy świecach, zgromadzili się w tym dniu przyjaciele i sympatycy poetki, aby o niej porozmawiać, na nowo odczytać jej wiersze, zobaczyć film w wykonaniu Wacława Morawskiego o ostatnim jej publicznym występie poetyckim.

Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością Barbara Waluś i Urszula Szabla - radne Rady Miejskiej Bielska-Białej obecnej kadencji.  Poprowadził je Bogdan Kocurek - dyrektor Książnicy Beskidzkiej. Przypomniał działalność poetycką Hildegardy,  podkreślił jej zasługi dla życia kulturalnego miasta. Zwrócił także uwagę na pomoc, jakiej udzielała osobom rozpoczynającym przygodę ze słowem.

Wiersze poetki zaprezentowała m.in.: Lidia Boba z grupy literackiej „Apostrofa”, do której Hildegarda też należała. Wspomniano również ubiegłoroczna inicjatywę młodych poetów tworzących grupę „Zawierszujmy Bielsko”, którzy wyszli z pomysłem upamiętniającym poetów mających znaczący udział w życiu kulturalnym Bielska-Białej i zapisali się w pamięci jej mieszkańców. We wrześniu ubiegłego roku na Placu Chrobrego, zorganizowali publiczny spektakl  pt. „Poezja (nie) zapomniana”. W pierwszej kolejności przypomnieli poezję śp. Hildegardy Filas-Gutkowskiej.
Dobrze, że młodzi ludzie nie zapominają osób  znaczących w dziedzinie poezji, dla  naszego miasta.                      

Hildegarda Filas-Gutkowska (1943 - 2012) była rodowitą bielszczanką. Jako poetka zadebiutowała w 1973 roku. Od tego czasu jej utwory opublikowane zostały w 160 czasopismach w całym kraju oraz znalazły się w kilkudziesięciu wydawnictwach zbiorowych. Wydała siedem tomików, m.in. „W zapachu tarniny” (1980), „Płonący zmierzch” (1982), „Śladem gorących cieni” (1990), „Blisko korzeni” (1994), „Rozmodlone słowa” (1997), “Taniec Jarzębiny” (2005).

Była laureatką wielu konkursów literackich, autorką wierszy, opowiadań, bajek, humoresek oraz recenzji teatralnych. Należała do   Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Katowicach, Związku Artystów, Pisarzy i Sympatyków Sztuki “ZAPiSS”, Beskidzkiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Grupy Literackiej „Apostrofa”, „Podbeskidzie” oraz wielu innych organizacji zrzeszających artystów, pisarzy, poetów w całej Polsce. W Bielsku-Białej prowadziła spotkania, w czasie których prezentowała młodych bielskich poetów.

Przez media okrzyknięta została “Poetką Podbeskidzia”.

Więcej zdjęć ze spotkania w Książnicy Beskidzkiej można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy


                                                                                

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter