Jak każdego roku, uczestników Duszpasterstwa Środowisk Twórczych zaprosił jego opiekun ks. dr Szymon Tracz na kolędowe spotkanie  do Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej. Odbyło się ono 31 stycznia br. Gościem uroczystości był ks. bp Piotr Greger. Wspaniałą muzyczną oprawę zapewnił Regionalny Zespół „Grojcowianie” z Wieprza, który działa pod kierownictwem Jadwigi Jurasz i Brygidy Murańskiej.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w kaplicy kurii pod przewodnictwem ks. bp Piotra z udziałem ks. dr Szymona. Liturgia wzbogacona udziałem góralskiego zespołu śpiewającego radośnie i grającego na różnych instrumentach, była wzruszającym przeżyciem. Przyczyniła się do tego również homilia wygłoszona przez ks. bpa, nawiązująca  do czytanej Ewangelii o ziarnku gorczycy. Na jego przykładzie, w sposób obrazowy, opisał metodę nauczania Chrystusa, w dużej mierze polegającą  na posługiwaniu się przypowieściami.

„Przypowieści to świadoma pedagogika Jezusa wyrażona specyficznym językiem” - wyjaśniał ks. bp dodając - „Pan Jezus wolał mówić raczej obrazami, niż przy pomocy abstrakcyjnych pojęć. Jest to celowy zamiar podyktowany tym, aby łatwiej mogli Go zrozumieć ludzie prości. Przypowieści ewangeliczne posługują się obrazami zaczerpniętymi z codziennej obserwacji życia lub czynią aluzje do zdarzeń aktualnych”.

„I jak mówi dzisiejsza przypowieść – podobnie jest z ziarenkiem gorczycy wrzuconym w ziemię”- kontynuując kaznodzieja wyjaśnił - „Zasadniczy rys tej przypowieści jest zawarty w kontraście pomiędzy jej początkiem, a końcem. Przekaz tej przypowieści wydaje się być jasny i jednoznaczny: z Królestwem Bożym ma się podobnie, jak z tym ziarnkiem gorczycy. Po niepozornym starcie, finał będzie wspaniały, o imponujących rozmiarach.” Bierze się to z powodu rozwoju świata i przyrody wg praw stwórcy, który również dynamikę rozwoju  wpisał w naturę człowieka – uzupełnił homilista. Wskazał on na ważny czynnik - „potrzebny jest jednak wysiłek człowieka, czasem potrzebna jest pomoc innych, aby móc rozwinąć się, czy pomnożyć swoje zdolności i talenty otrzymane w darze od Boga.”

Kończąc ks. bp Piotr stwierdził: „Każdy z nas zdaje życiowy egzamin przed Bogiem z tego, jak kształtuje się w nas ów dynamizm. Może na początku wszystko wyglądało jak ewangeliczne ziarnko gorczycy. Daj Boże, by wyrosło i wypuściło wielkie gałęzie, by nasze uczynki – zrodzone z Bożej miłości – przyniosły obfity plon. To niełatwy egzamin, a jego trudność jest potęgowana tym, że nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego”.

Po zakończonej Eucharystii  ks. dr Szymon dziękując uczestnikom Duszpasterstwa Środowisk Twórczych za współpracę, podał do wiadomości, że przekazał swoje obowiązki nowemu opiekunowi - ks. dr Krzysztofowi Sordylowi z Andrychowa. Pierwsze spotkanie z nim odbędzie się  podczas  rekolekcji wielkopostnych w marcu br. W imieniu całej wspólnoty, ks. dr Szymonowi za dotychczasową opiekę i modlitwę, podziękował Wacław Sobieraj – artysta malarz, przekazując mu pamiątkowy album o św. Janie Pawle II.

Dalszy ciąg spotkania odbył się w refektarzu, gdzie przy pięknie udekorowanym stole przełamując się opłatkami, składano sobie życzenia i wspólnie kolędowano z zespołem „Grojcowianie”.

Żegnając się z uczestnikami spotkania ks. bp Piotr życzył wszystkim, aby ta radosna uczta przyczyniła się do dalszego wzrostu miłości, wiary, twórczego zapału i sukcesów. Pamiętając o tym,  jak to się dzieje z małym ziarnkiem gorczycy - dopiero z czasem, po wielu staraniach, daje obfity plon, rozrastając się w dużą rozgałęzioną  roślinę.
A góralski zespół dodał: „Tak wom Boże dej”.

Więcej zdjęć z opłatkowego spotkania DŚT można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter