W dniu 13 listopada 2016r. w bielskiej katedrze odbyła się uroczystość zakończenia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Mszę świętą koncelebrował ks. biskup Roman Pindel z księżmi: Antonim Młoczkiem proboszczem parafii katedralnej oraz Zbigniewem Powadą.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel powiedział: "Co więc mamy czynić, gdy jubileusz Miłosierdzia dobiega końca? Mamy podnieść wzrok ku górze, by pamiętać, że jest miłosierny Ojciec, który czeka nas tam, gdzie jest mieszkań wiele. Mamy równocześnie tu na ziemi, za naszego życia, odkrywać znaki miłosierdzia, gdziekolwiek tylko one są, szukać z ich pomocą miłosierdzia dla siebie i całego świata, ale też wskazywać na nie, głosić i czynić miłosierdzie wobec szczególnie potrzebujących. Jubileusz kończy się, ale pamiętajmy, że Bóg jest miłosierny na wieki. Pozostaje nam przybliżać się do znaków miłosierdzia, by po raz kolejny doświadczyć jak miłosierny jest Pan."

Na pamiątkę kończącego się Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Bożego ks. biskup Roman Pindel poświęcił nową monstrancję, jako wotum wdzięczności za łaski Bożego Miłosierdzia i będzie ona przeznaczona do publicznego kultu w czasie piątkowych adoracji w Godzinie Miłosierdzia o godz.15:00 i w czasie Rozmów z Jezusem o godz. 19:00. Monstrancja obejmuje dużą hostię i będzie czytelnym znakiem eucharystycznej obecności Jezusa Chrystusa w bielskiej katedrze. Na zakończenie ks. biskup Roman Pindel wspólnie z kapłanami towarzyszącymi w koncelebrze wraz ze służbą liturgiczną przeszli w procesji przez katedrę do katedralnej Bramy Miłosierdzia, by tu słowami modlitwy symbolicznie zakończyć Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia w diecezji bielsko-żywieckiej.

Na zakończenie chcę dodać, że w dniu trzynastego listopada 2016 roku zostały zamknięte wszystkie Bramy Miłosierdzia we wszystkich kościołach świata, oprócz Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w Watykanie, które na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia zamknie w dniu dwudziestego listopada 2016 r. papież Franciszek.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter