Do tej formy kontaktu z drugim człowiekiem,a przede wszystkim ze współmałżonkiem, zachęca ruch rekolekcyjny Spotkania Małżeńskie. Został on założony przez Irenę i Jerzego Grzybowskich - są widoczni na ekranie monitora. O podstawowym znaczeniu dialogu w życiu osobistym, społecznym, więzi z Bogiem, a także dla trwałości i szczęścia małżeńskiego przekonały się wielkie rzecze uczestników tego ruchu rekolekcyjnego, który objął już nie tylko kraje europejskie, ale też Stany Zjednoczone i Kanadę.

Więcej o Spotkaniach Małżeńskich można dowiedzieć się na stronie:

https://spotkaniamalzenskie.pl/


W czasie pandemii, w jakiej znalazł się obecnie świat, dialog umożliwia rozsądne i bezpieczne  przetrwanie związku. Obecnie uczestnicy ruchu „Spotkania Małżeńskie” mogą nawiązać kontakt zdalne. Twórcy tego ruchu zaprosili do wspólnego uczestniczenia we Mszy Świętej w intencji wszystkich animatorów i  dotychczasowych uczestników Spotkań Małżeńskich, a więc zarówno Rekolekcji Małżeńskich, jak i Wieczorów dla Zakochanych oraz Rekolekcji dla Narzeczonych we wszystkich krajach, w których funkcjonuje ten ruch.

Eucharystia  sprawowana była w kaplicy kościoła pw. św. Dominika (oo. dominikanów) w Warszawie, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia 2020 r. Transmitowano ją na kanale You-Tube.

Wstępem do Eucharystii były modlitewne intencje wygłoszone przez małżonków Irenę i Jerzego Grzybowskich. Wskazując na doświadczenia, że droga dialogu była i jest dla wielu małżeństw, zmartwychwstaniem ich związku, Grzybowscy zachęcili do modlitwy o jego trwałość i powszechność.

Mszy Św. przewodniczył o. Dariusz Kantypowicz OP, a homilię wygłosił o. Michał Pac OP. Kaznodzieja skoncentrował się w niej, nawiązując do czytanej Ewangelii, na znaczeniu życia w pokoju dla człowieka, a małżeństwie w szczególności.

Na zakończenie swoją refleksją podzielili się organizatorzy wydarzenia - Irena i Jerzy Grzybowscy - powracając ponownie do zagadnienia dialogu, dodatkowo w czasie trwającej epidemii.
Podkreślili: „Aby wyciszyć emocje, rozładować konflikty i napięcia jakie towarzyszą nam również w nowej epidemicznej rzeczywistości najlepiej skorzystać z tej sprawdzonej i najskuteczniejszej drogi prowadzącej do pokoju między ludźmi, jaką jest dialog. Na zakończenie przypomnieli zasady dialogu, będące szczególnym darem Bożym:

- bardziej słuchać niż mówić,

- bardziej rozumieć niż oceniać,

- bardziej dzielić się sobą niż dyskutować

- nade wszystko przebaczać.

Od każdego zależeć będzie jak te zasady będą pomocne w budowaniu relacji z miłością ze sobą nawzajem i z Bogiem. Jakie też decyzje podejmiemy w wyniku tego dialogu i jak wypełnimy misję, którą każdego z nas obdarzył Pan Bóg w tym Animatorów Spotkań Małżeńskich”. Całą uroczystość można oglądnąć i odsłuchać pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=u6oODCdgMqM

W otaczającym nas powszechnie lęku, bezradności, dezorientacji i zagubienia pojawiła się nieoczekiwanie nowa, niestosowana dotychczas forma kontaktu między ludźmi z jasnym i prostym przekazem jak poradzić sobie również w tym trudnym czasie. To Boży drogowskaz, skorzystajmy z niego. Aby tego dokonać z pożytkiem dla swojego małżeństwa, ale także w życiu społecznym, uczmy się jak najwcześniej sztuki dialogu.

Jedną z form Spotkań Małżeńskich – Spotkania Poweekendowe - organizowane są również, co miesięcznie, w naszej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Prowadzone są przez animatorów wraz z udziałem duszpasterzy. Obecnie zostały one zawieszone z powodu pandemii, ale zaowocowały z niezwykle atrakcyjnym spotkaniem, z samymi twórcami tego ruchu - Ireną i Jerzym Grzybowskimi. Spadło nam jak manna z nieba!

Tekst: Urszula Omylińska

Fotografie: Jarosław i Anetta Radeccy i Andrzej Omyliński


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter