W trakcie uroczystości otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilnowie 11 listopada 2016 r  uczestniczyliśmy w prawykonaniu niezwykłego utworu symfonicznego „Przymierze”, skomponowanego przez Michała Lorenca, jednego z najwybitniejszych twórców naszego pokolenia – jak określił go kard. Kazimierz Nycz.

Kompozycja ta powstała na szczególną okoliczność 1050 lecia Chrztu Polski i uroczystego otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Utwór ten składa się z 5 części o tematyce religijnej. Pierwsza część tego niezwykłego dzieła – Bogurodzica – to modlitwa maryjna, przypisywana patronowi Warszawy, kaznodziei i poecie, błogosławionemu Władysławowi z Gielniowa, w której włączające się kolejno partie instrumentalne nasuwają słuchaczowi obraz dziękczynnej modlitwy Kościoła narastającej przez wieki, niby nurt rzeki do której dołączają kolejne strumienie. Część druga nosi tytuł Świątynia, trzecia Ave Maria, czwarta zatytułowano Lamentacje. Ostatnią część, która spina cały utwór jak klamrą – Hymn inspirowany proroctwem Izajasza: „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie” - napisała poetka, tłumaczka, autorka powieści i scenariusza Maryna Miklaszewska.

Dzieło zostało wykonane przez ponad 100 osobową Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej, jednego z czołowych polskich zespołów symfonicznych młodego pokolenia, koncertującego w kraju i za granicą pod kierunkiem znakomitego dyrygenta brytyjskiego Lee Reynolds'a oraz Chór Cappella Corale Varsaviana prowadzony przez Romana Rewakowicza, który tworzą zawodowi muzycy, studenci i absolwenci wyższych uczelni muzycznych z całej Polski. Towarzyszyli im wybitni soliści Katarzyna Laskowska – sopran, Robert Pożarski i Adam Strug – śpiew, Mohammad Rasouli – ney, Damian Marat – trąbka, Michał Wożniak – kontrabas. Do tej wspaniałej muzyki dodany został pokaz multimedialny. Na olbrzymiej ścianie prezbiterium wyświetlane były obrazy opowiadające historię Polaki i problemy współczesne. Wizualizację tę przygotował zespół grafików z New Motion Studios.

O koncercie kard. Kazimierz Nycz m.in. powiedział: „Zarówno teksty, jak i ilustrująca je muzyka, są w istocie niezwykłą modlitwą, wyrazem uwielbienia dla Stwórcy, świadectwem duchowej łączności między pokoleniem naszym i wieloma nas poprzedzającymi. Twórcom i słuchaczom Przymierza z serca błogosławię”. Koncert ten pozostawił niezapomniane przeżycia. Dziękujemy organizatorom i wykonawcom, że przypadł nam zaszczyt uczestnictwa w tym niezwykłym wydarzeniu. Udało się nam również nabyć płytę CD z jego nagraniem do odsłuchania w domu. Dostępna jest ona też w sklepie  internetowym: www.sklep.centrumopatrznosci.pl

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter