W VI Niedzielę Wielkanocną w bielskiej katedrze uroczystą Eucharystię koncelebrował ks. biskup Roman Pindel wraz z księżmi: Antonim Młoczkiem – proboszczem katedry oraz Piotrem Góra – sekretarzem ks. biskupa.

 W wygłoszonym słowie Bożym ks. biskup Roman nawiązał do fragmentu czytanej Ewangelii ( J 14, 15-21) którym, według niego, jest miłość, mająca być motywacją do dobrowolnego, chętnego i pełnego przestrzegania Bożych przykazań i słów Ewangelii. Wskazał na uczniów Chrystusa, którzy z miłości zostawili swe dotychczasowe życie i poszli za Nim.

„Jezus uświadamia nam, że to miłość do Boga każe nam przyjąć Dekalog i całe nauczanie Jezusowe. Miłość z mojej strony sprawia, że człowiek przyjmuje zasady życia z powagą i nieraz pyta, czy dobrze je wypełnia”

Ks. biskup Roman odniósł się także do obecnego w Jana Ewangelii kolejnego motywu do słuchania Boga i Bożych przykazań – Ducha Świętego, zapowiadanego przez Jezusa. „Duch Święty zstępuje na tego, kto wierzy i modli się o Niego, kto chce słuchać Go. On jest o wiele bardziej przydatny niż wyuczony na pamięć Dekalog. Jeżeli ten Duch jest w nas, jeżeli otwieramy się na Jego działanie, uzdalnia nas do tego, abyśmy w sposób bardzo heroiczny zachowali słowo od Boga, spełnili takie przykazania, których nawet nie ma w Dekalogu”.

„Nasze życie ludzi wierzących zaczyna się od momentu, kiedy wierzymy nie tylko, że Bóg istnieje, ale gdy zaczynamy Go kochać, gdy uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Boga, który chciał, abyśmy zaistnieli, obdarzył nas różnymi darami i posłał swego Syna, by umarł na krzyżu i ocalił nasze życie”, powiedział na zakończenie ks. biskup Roman.

Po udzieleniu pasterskiego błogosławieństw przez ks. biskupa Roman, na zakończenie Eucharystii  na ekranie został wyświetlony hymn „Nie zastąpi Ciebie nikt” na 100- lecie urodzin świętego Jana Pawła II.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter