W dniu 31 maja br. ks. biskup Roman Pindel udzielił święceń kapłańskich dziesięciu prezbiterom w bielskim kościele pw. świętego Maksymilian Kolbe. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju święcenia przeniesiono do największej świątyni w Bielsku-Białej Aleksandrowicach, Były to drugie święcenia poza katedrą, a pierwsze odbyły się w bielskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 1998r. z uwagi na prowadzony w tym okresie remont bielskiej katedry.

W wygłoszonym słowie Bożym ks. biskup Roman powiedział, że tegoroczne święcenia przypadają na liturgiczne wspomnienie św. Jana Sarkandra – zamęczonego za wiarę 400 lat temu kapłana i męczennika pochodzącego ze Skoczowa. Zachęcił kandydatów do święceń, by wzięli sobie do serca słowa Jezusa z Ewangelii, który zapowiada, że wszyscy Apostołowie, uczniowie i sprawujący sakramenty będą prześladowani przez świat. „Ten świat nie zamierza korzystać z sakramentów dających zbawienie i zamyka uszy na wezwanie do osobistego nawrócenia. Na słowa nadziei o zbawieniu, o Bożym miłosierdziu tym bardziej odrzuca wezwanie do przebaczenia winowajcom i nie przejmuje się wezwaniem, by innym okazywać miłosierdzie” – skomentował ks. biskup Roman w nawiązaniu do przestrogi Pana Jezusa: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować”.

Ksiądz biskup ordynariusz  przypomniał, że na takie pojmowanie przeciwności, udręk, cierpień czy prześladowań wyświęcany kapłan wyraża zgodę. Bo właśnie podczas swych święceń słyszy pytanie od konsekratora: „Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem, który z samego siebie złożył Ojcu za nas nieskalaną Ofiarę, i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie ludzi?”. Na pytanie to kandydaci do kapłaństwa odpowiadają: „Chcę, z Bożą pomocą.”

„Codzienna posługa daje możliwość takiego poświęcenia się Bogu za zbawienie ludzi. Przecież w czasie spowiedzi kapłan może wziąć część pokuty na siebie, zadając penitentowi mniejszą. Może też słabego czy udręczonego grzesznika podnieść na duchu, mówiąc, że w taki sposób Kościół towarzyszy mu i wspiera w jego nawróceniu. W ten sposób kapłan łączy się ściśle z Jezusem, który przecież wciąż okazywał miłosierne oblicze Ojca” – wyjaśnił ks. biskup i zachęcił do szukania wsparcia patrona seminaryjnego rocznika ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

Na zakończenie homilii ks. biskup Roman powiedział: „Zapamiętajcie piękne słowa, w których zawarł swój osobisty charyzmat posługiwania ubogim i żebrakom, jak i misję założonego przez siebie zgromadzenia sióstr józefitek: <Serce przy Bogu, ręce przy pracy>” – dodał. „Niech Pan Bóg obficie błogosławi całą waszą posługę, którą dziś rozpoczynacie”.

Diakoni złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa biskupowi i jego następcom, a następnie leżąc krzyżem w czasie błagalnej Litanii do Wszystkich Świętych, wraz z całym zgromadzeniem prosili Boga o błogosławieństwo oraz moc łaski kapłaństwa. Tego daru - przez nałożenie rąk oraz modlitwę - udzielił im ks. biskup Roman, a gest nałożenia rąk powtórzyli za nim pozostali obecni kapłani. Prezbiterzy otrzymali następnie z rąk swoich proboszczów ornaty, a stuły założyli na sposób kapłański. Już w ornatach kolejno klękali przed ks. biskupem Romanem, który namaścił ich dłonie świętym krzyżmem, a następnie przekazał kielich mszalny z winem i wodą oraz patenę z chlebem - przeznaczonym do Mszy świętej. Po przekazaniu  znaku pokoju przez ks. biskupa i pozostałych koncelebransów -  nowym kapłanom, wspólnie stanęli wokół ołtarza, koncelebrując z ks. biskupem Romanem pierwszą Mszę świętą.

Wdzięczni za dar sakramentu święceń kapłańskich neoprezbiterzy podziękowali ks. biskupowi Romanowi, przełożonym seminarium, a także kapłanom oraz swoim rodzicom.

„Sprawowana przez nas po raz pierwszy w życiu Msza św. była najdoskonalszą formą dziękczynienia Panu Bogu za dar powołania i wybrania nas do służby w Jego Kościele” - powiedział w imieniu neoprezbiterów ks. Kamil Piwowarczyk.

Przy ołtarzu wraz z ks. biskupem Romanem modlili się księża:Stanisław Wawrzyńczyk- proboszcz parafii, Sławomir Kołata- vice rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wraz z ojcami duchowymi tego ż seminarium Bogusławem Kastelikiem i Jerzym Pytralczykiem, Adam Bieniek -  kanclerz diecezji bielsko- żywieckiej. W koncelebrze uczestniczyli księża proboszczowie z parafii prezbiterów oraz księża proboszczowie z parafii u których prezbiterzy odbywali roczne praktyki.

Nowi kapłani naszej diecezji:

Piotr Bułka i Damian Dadak -  parafia św. Wawrzyńca DM i św. Kazimierza z Rajczy,

Maciej Dunat - parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Pannu w Bielsku-Białej Hałcnowie,

Maciej Godzieszka - parafii Miłosierdzia Bożego w Żywcu-Moszczanicy,

Jakub Michalik – parafia Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach – Dziedzicach,

Adrian Moskała – parafia św. Jana Nepomucena w Brennej – Leśnicy,

Kamil Piwowarczyk -  parafia katedralna św. Mikołaja w Bielsku-Białej,

Mateusz Steczek – parafia Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach,

Michał Wójcik – parafia Najświętszej Marii Panny w Bestwinie

Tobiasz Zoń – parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach.

Diakoni, którzy przystąpili do święceń prezbiteriatu, rozpoczęli formację w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym w 2014 roku. Pierwszy rok rozpoczęło wówczas 36 alumnów z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko- żywieckiej. Obecnie rocznik liczy 20 osób.

Patronem rocznika był św. ks. Zygmunt Gorazdowski, zwany „ojcem ubogich i księdzem dziadów”. Szczególnym terenem jego heroicznej miłości bliźniego był Lwów, w którym spędził ponad 40 lat życia, najpierw jako wikary, a potem proboszcz parafii św. Mikołaja. Włączał się czynnie w istniejące już instytucje dobroczynne oraz powoływał nowe. Duchowny żył w latach 1845-1920, był kapłanem diecezjalnym i założycielem Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. Beatyfikował go 26 czerwca 2001 r. we Lwowie papież Jan Paweł II, a kanonizował 23 października 2005 r. papież Benedykt XVI.

Na zakończenie pragnę dodać, że ks. biskup Roman Pindel był w latach 2004-2011 ojcem duchownym w seminarium, a od 2011r. do czasu wyboru na ordynariusza diecezji, w listopadzie 2013 roku, piastował urząd rektora tej placówki. Wyświęceni diakoni są z pierwszego rocznika, który przyjmował jako biskup bielsko- żywiecki.

Tekst i foto: Marian Szpak


 

 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter