W niedzielę 31 maja br, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w bielskiej katedrze ks. Kamil Piwowarczyk oprawił swoją Mszę świętą prymicyjną. Uroczystość rozpoczęła się w kruchcie katedry, gdzie na ks. Kamila czekał, ks. Antoni Młoczek – proboszcz katedry wraz kapłanami, ministrantami, aby w wspólnej procesji doprowadzić go do ołtarza.

Witając ks. Kamila w kruchcie katedry, ks. proboszcz powiedział: „W dniu dzisiejszym są Twoje Prymicje. Za chwilę wejdziesz do naszej katedry, katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej i poprowadzimy Cię do ołtarza Bożego. Taj jak wiele razy wcześniej, tak dzisiaj podobnie idąc do kościoła wyszedłeś z Twojego domu. Wyprowadzenie Prymicjanta z domu rodzinnego jest gestem pełnym symboli. To pożegnanie z rodziną i z najbliższymi. Chociaż dalej pozostaną silne więzi z ukochanymi i bliskimi, zostawiasz ich i wychodzisz w wielką rodzinę kościoła w całej pełni. Od tej pory Twoimi braćmi i siostrami będą ci do których będziesz posłany. Którzy słuchać będą Bożego Słowa. Stokroć więcej braci i sióstr stanie na Twojej drodze. W Twoim domu błogosławiły Cię ręce Twojej mamy, ojca i babci. Błogosławiły Cię te ręce, które przyjęły Cię na świecie, tuliły cię i Twoją rączką kiedyś kreśliły pierwszy znak krzyża. Drogi Kamilu wracaj zawsze do Twojego domu rodzinnego, do katedry, do swoich. Będziemy czekać na Ciebie i będziemy chcieli usłyszeć od Ciebie jak w imię Pana będziesz czynił wielkie rzeczy siejąc ziarno Bożego słowa, jak będziesz nawracał i ludzi prowadził do Boga.Jak będziesz dawał dobry przykład i będziesz znakiem nadziei, szczególnie dzisiaj w świecie tak bardzo skomplikowanym. Chcemy się cieszyć Twoimi radościami i sukcesami. W dniu dzisiejszym chcę Ci wręczyć krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nieś go z podniesionym czołem, z wiarą i godnością. Trzymaj się mocno tego znaku krzyża i nie daj go sobie zabrać ani wydrzeć z Twoich kapłańskich dłoni. Za chwilę zanim pójdziesz do do ołtarza To znak zwycięstwa i Twojej dumy.”.

W słowie wprowadzającej do liturgii ks. Kamil wskazał na przeżywaną dziś w Kościele uroczystość Zesłania Ducha Świętego. - Każdego roku przypominamy sobie ów pamiętny dzień, kiedy apostołowie zostali napełnieni mocą Ducha Świętego, aby móc głosić prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Taki szczególny dzień miał miejsce dla mnie wczoraj, kiedy przez ręce księdza biskupa, jak wierzymy, zostałem napełniony Duchem Świętym, aby móc pełnić posługę kapłańską. Ta dzisiejsza Msza św. prymicyjna, sprawowana w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, jest moim osobistym dziękczynieniem Panu Bogu za dar powołania i wybrania do służby w Chrystusowym Kościele - mówił neoprezbiter, dodając, że w swojej modlitwie oddaje Bogu wszystkich ludzi, których postawił On na drodze jego życia. Słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Gorczyński wskazał, że kapłani są tymi, którzy chcą służyć Bogu i ludziom. Są tymi, przez których Bóg działa. Pan Jezus w Wieczerniku mówi do apostołów: "To czyńcie na moją pamiątkę".

Chcemy dziękować Bogu za to, że ciągle na nowo wybiera tych, którzy będą służyć Jego Boskiej miłości. Dziękujemy Bogu za tych, którzy zgodzili się kochać. Dziękujemy Bogu za ks. Kamila i za to, że wychodząc od nas, będzie dla nas.

Na zakończenie  Eucharystii, delegacje parafian i grup modlitewnych oraz służby ołtarza złożyły mu życzenia i gratulacje. Ksiądz Kamil, dziękując za wszelkie okazane mu dotąd dobro, udzielił prymicyjnego błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym, najpierw kapłanom, rodzicom,babci, bratu, służbie liturgicznej, siostrom zakonnym oraz licznie zgromadzonym wiernym.

Ksiądz Kamil Piwowarczyk jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, jednocześnie rozpoczynając studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. W czasie studiów odbył dwie praktyki duszpasterskie: miesięczną - w parafii św. Macieja Apostoła w Bielanach oraz roczną - w parafii Wszystkich Świętych w Zarzeczu. Oprócz tych praktyk podejmował różnego rodzaju posługi wakacyjne, które miały na celu jak najlepsze przygotowanie do kapłaństwa. Studia zakończył w tym roku, uzyskując tytuł magistra teologii.

8 maja ubiegłego roku w Wilamowicach przyjął święcenia diakonatu z rąk ks. biskupa Romana Pindla. W  sobotę 30 maja br. otrzymał święcenia prezbiteratu. Jako hasło swojej posługi kapłańskiej wybrał zdanie z Listu św. Pawła do Galatów: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14). Życzę Tobie księże Kamilu, abyś w swoim kapłaństwie służył Bogu i ludziom. Szczęść Boże!

Tekst i foto: Marian Szpak



















Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter