Wydział Humanistyczno - Społeczny Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku -Białej ma 15 lat. Świętowanie z tej okazji rozpoczęło się 15 listopada 2016 r. od uroczystej Mszy św odprawionej w kościele  pw. NMP Królowej Świata w Mikuszowicach pod przewodnictwem bp seniora Tadeusza Rakoczego w koncelebrze z innymi kapłanami. 

Rozpoczynając homilię bp Tadeusz przywitał całą społeczność akademicką w osobach b. rektorów, dziekana, pracowników naukowych, gości zgromadzonych wokół ołtarza z okazji 15 lecia Wydz. H-S ATH, „aby podczas tego jubileuszu podziękować Bogu za dar ATH, tak bardzo przez nas upragnionej i za ten Wydział H-S, bez którego nie wyobrażaliśmy sobie tej uczelni” dodał. Przywołał słowa św. JPII zapisane w liście z dnia 18 X 2001 r. z okazji rozpoczęcia działalności  Akademii: „Dobrze się stało, że dzięki staraniom środowisk naukowych, jak również władz samorządowych i politycznych, przy moralnym wsparciu ks. bp Tadeusza Rakoczego powstał w waszym mieście samodzielny ośrodek naukowy ATH. Połączenie wydziałów o charakterze technicznym  z kierunkami humanistycznymi ma swoją szczególną wymowę. Charakterystyczne dla naszych czasów jest bowiem to wzajemne przenikanie się dziedzin nauki nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale również w praktyce codziennego życia poszczególnych osób i całych społeczeństw. W zetknięciu się literatury, myśli filozoficznej,  kultury czy sztuki  z techniką, informatyką czy biotechnologią, rodzą się nowe pytania, nowe kwestie etyczne, które mają istotne znaczenie dla ludzi pragnących pozostawać w zgodzie z prawdą i wędrować przez życie w jej blasku. Ani nauki techniczne ani humanistyczne nie będą mogły na te pytania i problemy w pełni odpowiedzieć jeżeli nie będzie pomiędzy nimi twórczego dialogu i wzajemnego poszanowania metodologicznych zasad jakimi się rządzą”.

A w dalszej części kaznodzieja dodał:

„I po 15 latach możemy z dumą i radością stwierdzić, że nasza Akademia stała się miejscem takiego dialogu nauki. Że ten dialog przynosi obfite owoce w kulturowym i społecznym życiu naszego miasta i całego regionu Podbeskidzia. Dialog ten jest prowadzony przede wszystkim przez pracowników i studentów Wydziału H-S. Korzystam z okazji, aby podziękować wszystkim tym, dzięki którym wszystko to jest możliwe”.

Na zakończenie powiedział:

„Całej społeczności tej uczelni życzę z okazji rocznicowego święta Wydziału H-S, intelektualnej twórczości, postępu wiedzy i mądrości dla dobra człowieka i całej ludzkiej społeczności. Niech Bóg Wam błogosławi we wszystkich szlachetnych zamierzeniach i działaniach na rzecz odkrywania i poznania prawdy. Niech  Bóg, nasz Odkupiciel, prowadzi Was w szczęśliwą przyszłość. Vivat Akademia!”.

Po Mszy Św. zaproszono uczestników uroczystości do wysłuchania dwóch wystąpień przygotowujących do odbioru prac malarskich  prof. Stefana Gierowskiego,  wystawionych w Galerii Akademickiej ATH. Wysłuchaliśmy wykładu prof. Zbigniewa Kąkola z Akademii Górniczo – Hutniczej im. Staszica w Krakowie pt. „Natura światła okiem fizyka”, który omawiając wyniki badań na temat istoty światła zakończył rozważania stwierdzeniem, że natura światła nadal jest zagadką dla naukowców i artystów. Z kolei prof. Anna Węgrzyniak, literaturoznawczyni  ATH przedstawiła słuchaczom  dokonania oraz sens sztuki prof. Stefana Gierowskiego, czołowego artysty polskiej sztuki współczesnej m.in. stwierdzając: „Artysta malarskimi środkami studiuje przestrzeń, daje wyraz temu co słowami i figurami niewyrażalne, szuka geometryczno – kolorystycznej formy światła”.

Po wykładach kurator wystawy prof. ATH Ernest Zawada zaprezentował nagranie z przeprowadzonego wywiadu z artystą. Zobaczyliśmy prof. Stefana Gierowskiego w jego pracowni w Konstancinie pod Warszawą, który stwierdził, że bierze udział w uroczystości rocznicowej Wydziału H-S ATH poprzez swoje obrazy, które  mają za zadanie kształtować wyobraźnię społeczeństwa a odwołując się do rozumienia metafizycznego pobudzać do refleksji, stawiać znaki zapytania. Tym samym włączać się do kultury ogólnej. No i nastał czas, gdy uczestnicy z zaciekawieniem przenieśli się do Galerii Akademickiej na  otwarcie wystawy prac prof. Stefana Gierowskiego. Długo trwały tam rozmowy między uczestnikami.

W dalszej części Gali jubileuszowej w Auli ATH  w której  udział wzięli władze miasta, powiatu, władze rektorskie ATH, pracownicy i studenci,  przedstawiony został  przez prof. Marka Bernackiego ,dziekana Wydziału H-S dorobek Wydziału w latach 2001 – 2016 i perspektywy  jego rozwoju. W następnych dniach obchodów rocznicowych zaplanowana została konferencja naukowa „Nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań współczesnego świata” oraz Kongres Polonistyki Szkolnej i Akademickiej z udziałem prof. Jerzego Bralczyka.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter