Małymi krokami w Kościele wracamy już do normalności. W dniu 27 czerwca br. przy zachowaniu środków ostrożności, w bielskiej katedrze św. Mikołaja, ks. biskup Piotr Greger udzielił sakramentu bierzmowania czterdziestu czterem  młodym ludziom.

Młodzież do sakramentu bierzmowania przygotował ks. Mieczysław Jonik wraz grupą świeckich animatorów. Bierzmowanie zakłóciła w tym roku epidemia, która uniemożliwiła prowadzenie regularnych lekcji podczas katechezy szkolnej, comiesięcznych spotkań formacyjnych

 W dużej mierze musiały być one zastąpione przez kontakt online.  Uroczystej liturgii przewodniczył ks. biskup Piotr Greger, wraz  z księżmi: Antonim Młoczkiem- proboszczem parafii oraz ks. Stanisławem Sojką – seniorem.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr nawiązał do siedmiu sakramentów świętych, pośród których otrzymuje się tylko raz w życiu, a są to: chrzest, pierwsza komunia święta i bierzmowanie. Czwartym sakramentem jest jeszcze kapłaństwo, które otrzymuje się również tylko raz w życiu. Czym jest bierzmowanie i w jakim celu jest ono udzielane?  Jego istotą jest przekazanie wiernym „Znamienia daru Ducha Świętego” i umocnienie ich wiary. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem.

Celem bierzmowania jest przekazanie wierzącemu Ducha Świętego. Dzięki Niemu człowiek umacnia się w swojej wierze, potrafi ją uzasadniać, a kiedy trzeba – nawet bronić. Duch Święty zsyła liczne łaski, które pozwalają stawać się lepszym i bardziej godnym Bożego zaufania. Główną ideą tego sakramentu jest podtrzymanie wiary, umocnienie w niej i pragnienie dalszego rozwoju.

O sakramencie bierzmowania dowiadujemy się z Pisma Świętego. W Dziejach Apostolskich (8, 17) opisane jest zdarzenie, kiedy apostołowie nakładali na wiernych dłonie i wzywali Ducha Świętego, prosząc go o zejście i wstąpienie w ludzi. Widzimy zatem, iż łaska ta była od zawsze uważana za niezwykle ważną, gdyż pozwala na rozwój duchowy i prawdziwe chrześcijańskie życie.

„Prosimy Cię Boże, spełnij swoją obietnicę i spraw, aby Duch Święty, przybywając do nas, uczynił nas wobec świata świadkami Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.” „Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego”. Amen. Powiedział na zakończenie ks. biskup Piotr.

Za zakończenie ks. biskup Piotr pobłogosławił  krzyże, które młodzież otrzymała na pamiątkę bierzmowania. Po Mszy świętej ks. biskup Piotr spotkał się z animatorami świeckimi, którzy przygotowali młodych ludzi do sakramentu bierzmowania, dziękując im za pracę w tych trudnych czasach panującej pandemii.

Tekst i foto: Marian Szpak 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter