W dniu 16 lipca br. w bielskiej katedrze odbyła się Msza święta, rozpoczynająca jedyny w tym roku turnus rekolekcji III stopnia Ruchu Światło-Życie w diecezji bielsko - żywieckiej, a jego temat to "Nasze miejsce w Kościele". Uczestniczyło w niej około czterdziestu młodych ludzi.

W tym roku inaczej niż w dotychczasowej historii ruchu oazowego, rekolekcje nie mają charakteru stacjonarnego. Każdego dnia ich uczestnicy będą samodzielnie docierać na inne miejsce spotkania, a po południa wracać do domów. W tym roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią, są to wyjątkowe rekolekcje, które można by nazwać:

"Poznaj diecezję". Każdego dna młodzież będzie w innym miejscu, ważnym dla naszej diecezji i wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

Uroczystą Eucharystię sprawował ks. biskup Piotr Greger wraz księżmi: Andrzejem Żmudką i Piotrem Niemczykiem. Przed homilią ks. biskup Piotr powiedział młodym, że sam jest wychowankiem Ruchu Światło-Życie i przeszedł całą jego formację - także jako moderator W wygłoszonym słowie Bożym ks. biskup Piotr nawiązał do czytanej Ewangelii św. Jana (J 2, 13-22), o Jezusie w świątyni, w której urządzono miejsce handlu i powiedział, że:

„Refleksja nad wydarzeniem w świątyni jerozolimskiej może wydawać się czymś dalekim, zarówno czasowo jak i przestrzennie. Dlatego św. Paweł daje nam, a wręcz prowokuje, sposobność do spojrzenia na siebie. Przecież chrześcijaństwo jest jedyną religią, której wyznawcy mogą i powinni siebie samych nazywać świątynią. Apostoł Narodów stawia dziś bardzo konkretne pytanie: czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg.

Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście (1 Kor 3, 16-17). Zatem, orędzie o potrzebie oczyszczenia dotyczy nie tylko przestrzeni ludzkiej obecności, nie można go zawężać czy ograniczać tylko do miejsc i sposobów sprawowania kultu, ale chodzi o porządkowanie naszego wnętrza. Tyle razy podejmowaliśmy się tego zadania – oczyszczania świątyni, którą sami jesteśmy, ze wszystkiego, co nie przystoi godności dzieci Bożych. Tymczasem okazuje się, że wciąż za mało, ciągle tego potrzeba, bo taka jest życiowa konieczność.

Czynienie wyraźnych granic między sacrum a profanum – tego domaga się nie tylko wrażliwość religijna, ale nasza chrześcijańska tożsamość. Tej umiejętności – poza wieloma innymi wartościami – uczy nas Rucha Światło-Życie. W swoim charyzmacie opartym na soborowej odnowie biblijnej i liturgicznej, daje nam możliwość i stwarza ogromną szansę odkrywania bogactwa wspólnoty Kościoła.” Na zakończenie ks. biskup Piotr powiedział:

„To jest jeden z ruchów będących owocem powiewu Ducha Świętego. Jego celem jest ukształtowanie nowego człowieka, czyli poszukującego – w oparciu o otrzymane od Boga dary i charyzmaty – swojego miejsca w świecie i we wspólnocie ludzi wierzących. Ta kategoria nowości ma pobudzić w nas poczucie odpowiedzialności za Kościół, w którym żyjemy, dojrzewamy i wzrastamy ku pełni Chrystusowej doskonałości”.

Program - typowo oazowy - jest oparty o tradycję rzymskich kościołów stacyjnych. W dniu 16 lipca br. rozpoczęły się w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. A wśród miejsc, które odwiedzą oazowicze w kolejne dni będą m. in.: kościoły: w Bielsku-Białej os. Polskich Skrzydeł, a także kościoły: Hałcnowie, Bielsku-Białej Aleksandrowicach, Białej, Pierśćcu, Żywcu, Bielanach, Rajczy, Cieszynie, Kętach i Oświęcimiu.

W każdym z tych kościołów, młodzież będzie się spotykać z inną wspólnotą, zaangażowaną w życie danej parafii.

Tekst i foto: Marian Szpak
 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter