W ramach obchodów jubileuszu 75 lecia obecności Związku Polskich Artystów Plastyków w Bielsku-Białej w Zamku Książąt Sułkowskich – siedzibie Muzeum Historycznego odbywały się spotkania, podczas których muzealnicy przybliżali zwiedzającym postacie wielu artystów, ich twórczość, działalność obywatelską i społeczną, dla  rozwoju ZPAP.

Obecnie  w Muzeum prezentowany jest obiekt autorstwa  Mirosława Mikuszewskiego –  „Kreacja 15”. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego i ograniczenia jakie zostały nałożone na instytucje kultury, a więc brak dostępności dla publiczności, pracownicy Muzeum zapraszają do zapoznania się z prezentacją, dostępną w sieci. "Mamy nadzieję, że wkrótce uda się spotkać z widzami bezpośrednio" – zaznacza Teresa Dudek-Bujarek, historyk sztuki.

Przedstawiana obecnie prezentacja dotyczy nie tylko artystycznej działalności  Mirosława Mikuszewskiego, który wielokrotnie podkreślał, że jest projektantem wzornictwa przemysłowego, ale również ukazuje jego obywatelską postawę oraz działalność społeczną, na rzecz aktywizacji całego środowiska artystycznego. Prezentacja dostępna jest TUTAJ


Twórca pochodzi z Lipnika (rocznik 1955), jest absolwentem Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP, gdzie w 1980 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem. Był pomysłodawcą, współzałożycielem i przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Artystów Plastyków WALOR w Bielsku-Białej. Obecnie prowadzi własna Pracownię Projektową WALOR.

W swych kreatywnych działaniach pozostał wierny wybranemu kierunkowi studiów. Jest przede wszystkim projektantem o szerokim spektrum twórczej aktywności. Zajmuje się grafiką użytkową, wydawniczą, projektami reklamowymi, komunikacją wizualną oraz aranżowaniem wystroju wnętrz, konstruowaniem mebli, elementów oświetleniowych czy form przemysłowych. W szerokim wachlarzu jego działalności są także aranżacje i prace kuratorskie przy ekspozycjach plastyki: ogólnopolskich („Bielska Jesień”), okręgowych i środowiskowych (Bielski Festiwal Sztuk Wizualnych). Swoje prace z zakresu szeroko pojętego wzornictwa prezentował na wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Francja).

Wiele jego propozycji dotyczących sztuki użytkowej i designu zostało wyróżnionych i nagrodzonych. Jeszcze podczas studiów otrzymał nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie za projekty zaprezentowane na wystawie „Wzornictwo dzieciom”.

Jego plakat „Oświęcim ostrzega” wyróżniono w międzynarodowym konkursie, czego wynikiem było zaproszenia do udziału w wystawach w Moskwie i Sofii (1985). Artysta jest laureatem konkursu Prezydenta Miasta Bielska-Białej obejmującego opracowanie spójnego systemu informacji miejskiej (1998), otrzymał również nominację do „Ikara” (2015). Jego projekty wyróżniono w konkursie „Projekt Arting 2006”, którego jury – w uzasadnieniu – podkreśliło: projekt informacji i identyfikacji miasta dobrze nawiązuje do jego charakteru i jest dobrą drogą do dalszych poszukiwań.

Mimo rozlicznych zajęć artystycznych Mirosław Mikuszewski znajduje czas na pracę społeczną. Jest bardzo aktywnym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Bielsko-Biała. Przez kilka kadencji pracował w tutejszym zarządzie, w 1983 oraz w latach 1990–1993 był skarbnikiem, a od 2012 jest prezesem.

Jest niestrudzonym animatorem życia artystycznego, plastycznego i wizualnego w naszym mieście. Dzięki jego talentom organizacyjnym Związek otworzył się na szeroką współpracę z różnego typu placówkami i instytucjami kultury, nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Artysta poprzez swoje działania stara się promować działalność plastyczną i wizualną wszystkich członków tego stowarzyszenia.

Usystematyzowane i energiczne zarządzanie ZPAP podniosło status Związku, lokując go w gronie najistotniejszych organizacji kształtujących oblicze kulturalne miasta Bielska-Białej. Z rozmachem przygotował (wspierany przez Krystynę Stec) jubileusze 70- i 75-lecia obecności ZPAP w Bielsku-Białej, uporządkował sytuację prawną związkowej kamienicy pod adresem Rynek 27, w której z powodzeniem funkcjonuje Galeria PPP.

Jego aktywność społeczna została zauważona na forum ogólnopolskim i uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony Kulturze Polskiej”.

„Kreacja 15” to stojąca lampa autorskiego projektu i wykonania Mirka Mikuszewskiego, która pozwoli rozjaśnić mrok krótkich, jesiennych dni. Jest to jeden z wielu unikatowych obiektów, w których twórca w umiejętny sposób łączy artystyczną kreację z użytkową funkcją. Na prostym, metalowym stojaku projektant umieścił rozświetloną delikatnym blaskiem żywiczną formę skojarzoną z kobiecym torsem. Kilka chromatycznych, opalizujących i złotych akcentów dopowiada całość.

Oprac. Teresa Dudek- Bujarek - Muzeum Historyczne Bielsko-Biała / Urszula i Andrzej OmylińscyPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter