W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, w krakowskiej bazylice św. Franciszka, 8 grudnia 2020 r. dwaj bracia klerycy franciszkanie konwentualni, Dawid Bujas z Sieprawia i Szymon Dendys z Międzybrodzia Żywieckiego złożyli wieczystą profesję zakonną, ślubując do przestrzegania rad: ewangelicznych, ,ubóstwa i posłuszeństwa czystości wobec przełożonych zakonnych oraz papieża.

Profesję wieczystą bracia Dawid i Szymon złożyli na ręce o. Mariana Gołąba – prowincjała krakowskich franciszkanów. Uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Marian  Gołąb - prowincjał krakowskich franciszkanów, a wraz z nim przy ołtarzu modlili się: o. Mariusz Orczykowski – rektor krakowskiego seminarium franciszkanów, o. Piotr Cuber – gwardian prowincji, o. Mariusz Kozioł – wikariusz prowincji, ks. Janusz Kuciel – proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim.

W wygłoszonej  homilii o. Marian Gołąb zwrócił uwagę, jak prawda o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej mocno łączy się z tajemnicą ludzkiego powołania. Podobnie bowiem, jak przez poczęcie Maryi Bóg przygotował w Niej godne mieszkanie dla swojego Syna, tak samo przygotowuje każdego człowieka na przyjęcie Jego łaski. „Bóg podobnie działa w naszym życiu, społeczeństwie, parafii”. „W pewnym momencie naszego życia uzmysławiamy sobie, że zanim zaczęliśmy o coś ważnego prosić i to otrzymaliśmy, Bóg już wcześniej działał w swojej opatrzności, czyniąc przygotowania”. O. Marian Gołąb nawiązał także do okoliczności życia braci Dawida i Szymona, z których jeden wzrastał w Sieprawiu – rodzinnej miejscowości błogosławionej Anieli Salawy, a drugi na Żywiecczyźnie – w cieniu sanktuarium maryjnego w Rychwałdzie.

Ojciec Marian  zauważył również, że w czasie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny czytana jest Ewangelia o poczęciu Jezusa. „Ostatecznie w centrum wszelkich działań było, aby Bóg wszedł fizycznie w historię ludzkości”. Komentując ostatnie zdanie Ewangelii o zwiastowaniu, o. Marian przypomniał swoim młodszym współbraciom i wszystkim zgromadzonym na liturgii, że „przemija wielka godzina spotkania z posłańcem Bożym, kiedy zmienia się całe życie i Maryja znowu pozostaje sama z zadaniem, które jest ponad wszelkie ludzkie zdolności.

Nie ma wokół Niej aniołów. Musi kroczyć drogą prowadzącą przez wiele okresów ciemności, poczynając od przerażenia Józefa na widok Jej brzemienności, aż do momentu uznania Jezusa za szalonego, a wreszcie aż po noc Krzyża. Ile razy w takich sytuacjach Maryja wracała wewnętrznie do godziny, kiedy anioł Boży mówił do Niej: «Raduj się, pełna łaski» i krzepiące słowa: «Nie bój się»”.

Na zakończenie Mszy świętej o. Marian Gołąb raz jeszcze wyraził swoją wdzięczność wobec rodzin neoprofesów i wspólnot parafialnych, z których się wywodzą, za stworzenie dogodnych warunków do odkrywania przez Dawida i Szymona Bożego wezwania.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne i obowiązujące ograniczenia prawne, w uroczystej Mszy świętej wzięli udział jedynie ich formatorzy, najbliższa rodzina oraz reprezentacja braci z krakowskich klasztorów.

Piękna uroczystość w scenerii krakowskiej bazyliki św. Franciszka. Dodatkową oprawę uroczystościom zapewnił występ chóru i muzyków bazyliki św. Franciszka.

Tekst i foto: Marian Szpak
 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter