Ministerstwo Zdrowia udostępniło mapę z lokalizacjami punktów szczepień przeciwko Covid-19 w całym kraju. W województwie śląskim takich punktów jest 671, w Bielsku-Białej – 34. Mapa punktów będzie na bieżąco aktualizowana.

Lista punktów szczepień przeciwko Covid-19 w województwie śląskim dostępna jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/slaskie. Pełny wykaz punktów szczepień odnajdziemy po otwarciu tej strony, wpisując nazwę miejscowości do wiersza wyszukiwarki znajdującej się na jej początku.

Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków rozpocznie się 15 stycznia 2021 roku.

Procedura ma być prosta i bezpieczna, a poszczególne jej etapy to:
•  rejestracja – on-line: przez infolinię pod numerem 989, u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta,
•  zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza,
•  wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu,
•  powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

Aktualnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień - to m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny.

Proces szczepień, zgodnie z programem, będzie realizowany etapami. W kolejnych etapach szczepieni będą:

- etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

- etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

- etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Urząd Miejski Bielsko-Biała / Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter