Mając na uwadze jak ważne jest kształtowanie wśród młodych ludzi postaw patriotycznych oraz zachęcanie ich do samodzielnych poszukiwań prawdy o bolesnych kartach naszej Ojczyzny, Europoseł Jadwiga Wiśniewska już po raz dwunasty organizuje Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literackiego „Prawda i kłamstwo o Katyniu”.
Owocem dotychczasowych edycji Konkursu są 2 503  prace z całego województwa śląskiego.

- Od 12 lat organizuję Wojewódzki Konkurs „Prawda i kłamstwo o Katyniu”- mówi Jadwiga Wiśniewska – jego organizator - także i w tym roku, zapraszam młodzież do udziału. Na laureatów i opiekunów prac czekają atrakcyjne nagrody, a jeśli ustąpi pandemia, także zaproszenia na wyjazd studyjny do Brukseli. Konkurs jest również szansą na debiut literacki. Zwycięskie prace zostaną wydane w pamiątkowej publikacji. Na prace czekam do 7 kwietnia. Więcej informacji na mojej stronie internetowej.

Ten niezwykły projekt edukacyjny dawno przekroczył ramy tradycyjnego konkursu, stając się unikalnym wydarzeniem, stwarzającym młodym ludziom szansę na debiut literacki. Najlepsze prace będą publikowane w pokonkursowych tomach, których promocja połączona będzie z Zaduszkami Katyńskimi, organizowanymi corocznie przez Europoseł Jadwigę Wiśniewską.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach (ostatnie klasy szkół podstawowych – 7 i 8 oraz szkoły ponadpodstawowe) oraz opiekunowie ich prac, zostaną nagrodzeni wyjazdami studyjnymi do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, jeśli sytuacja pandemiczna ulegnie poprawie, a finaliści otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, tablety, książki, gry historyczne.

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają także pamiątkowe dyplomy. Nagrodę specjalną otrzyma również szkoła, z której napłynie największa liczba zgłoszeń.

Patronat naukowy nad Konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, zaś patronat medialny sprawują TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, Radio FIAT, Tygodnik Katolicki „Niedziela” oraz portal Częstochowskie24. Konkurs znajduje się w wykazie zamieszczonym na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegóły na stronie internetowej: www.jadwigawisniewska.pl w zakładce „Konkursy”.

Biuro Poseł do PE Jadwigi Wiśniewskiej / Urszula i Andrzej Omylińscy

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter