Pogłębianie więzi małżeńskich, pomoc w lepszym zrozumienia męża i żony, pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między małżonkami – ma na celu ruch rekolekcyjny Spotkania Małżeńskie. Odbywają się w Kurii diecezjalnej w Bielsku -Białej, raz w miesiącu. Jego animatorami są małżeństwo Karolina i Przemysław Rogowscy. Na spotkanie 3 grudnia br, małżonkowie zaproszeni zostali z dziećmi, bo gościem miał być św. Mikołaj.

Rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną przez ks. dr Sławomira Zawadę w Kaplicy Kurii. W wygłoszonej przez celebransa homilii usłyszeliśmy m.in. nawiązujące do Ewangelii,  wyjaśnienia bardzo potrzebne każdemu na co dzień:

„Leczyć to znaczy błogosławić:
usuwać zło, które nas zatruwa,
zwracać uwagę na to, co dobre,
a czego może nie dostrzega się na co dzień w naszych domach.
Leczyć to znaczy mówić dobrze,
mówić z dobrocią,
dawać nadzieję.
To znaczy tak żyć i postępować,
by tę dobroć i nadzieję
umieć wydobyć z siebie i dojrzeć je w innych”.

Wzmocnieni duchowo, wyruszyliśmy do refektarza, na spotkanie ze św. Mikołajem. Ożywione rozmowy, modlitwy, śpiewy, tańce, prezenty dla dzieci i rodziców dostarczyły zebranym radosnych przeżyć. Św. Mikołaj spotkał się tu z wielką czcią i szacunkiem i wywarł szczególnie na dzieciach duże wrażenie, które pochwaliły się przed nim, że umieją się modlić i śpiewać religijne pieśni.

Z otrzymanymi prezentami dzieci przeszły do sąsiedniej sali a rodzice przystąpili do zasadniczej części spotkania czyli małżeńskiego dialogu nt „Nasze rodzinne domy”. Problem przybliżyli małżonkowie Ania i Hubert Grzesik. Podczas dialogu między małżonkami   wymieniano zdania  m.in. na takie tematy  -  wzory zachowań w różnych sytuacjach wyniesione z domu rodzinnego i ich wpływ na życie małżonków.  Podsumowaniem  dialogu była ogólna wymianą zdań i doświadczeń, na ten temat, między uczestnikami spotkania.

Modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. dr Sławomira zakończyło się, to dobrze wpływające na relacje między małżonkami, Spotkanie Małżeńskie z nadzieją na kolejne, styczniowe. Więcej o Spotkaniach Małżeńskich można przeczytać na stronie: http://www.spotkaniamalzenskie.pl/

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter