W niezwykle trudnym czasie trwania pandemii wywołanej koronawirusem, wierni diecezji bielsko-żywieckiej zjednoczyli się
w modlitwie różańcowej przy swoim Pasterzu ks. bpie Romanie Pindlu. Każdego dnia, wieczorem od 1 listopada 2020r. aż do końca kwietnia 2021r. modliliśmy się z naszym Biskupem  w formie zdalnej, transmitowanej przez media społecznościowe, z kaplicy Kurii Diecezjalnej.

Modlitwa razem ze swoim Duszpasterzem jest wielką wartością Kościoła. Ks. bp Roman po modlitwie prowadził krótkie rozważania Słowa Bożego z Liturgii Słowa danego dnia i udzielał błogosławieństwa. Razem z księżmi mieszkającymi w Kurii Diecezjalnej modliliśmy się o ustanie epidemii, polecaliśmy w modlitwie lekarzy i pielęgniarki cały personel medyczny.
Prosiliśmy w intencji rządzących o mądre decyzje, o uwolnienie od lęku i spokój serca, za chorych, za zmarłych z naszych rodzin   diecezji bielsko-żywieckiej  i również z innych, a nawet spoza granic państwa.

Wspólnie odmawiane były części różańca w:

poniedziałek - Tajemnice Radosne

wtorek - Tajemnice Bolesne

środę - Tajemnice Chwalebne

czwartek - Tajemnice Światła

piątek - Tajemnice Bolesne

sobotę - Tajemnice Radosne

niedzielę - Tajemnice Chwalebne

Modlitwa ta  przygotowała nasze serca i umysły do rozważań najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa i Jego Matki, które są zarazem dziejami naszego Zbawienia. Odmawiając różaniec   ofiarowywaliśmy  Matce Bożej codziennie, wieniec symbolicznych róż,  jednoczący całą rodzinę.  Modlitwa odbywała się pod obrazem św. Józefa – wzorca  ludzi pracy, opiekuna Świętej Rodziny, patrona 2021 roku.

Do odmawiania  tej modlitwy zachęcał wiernych Ojciec Św. Jan Paweł II stwierdzając m.in.: „Ta prosta i głęboka modlitwa pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice Zbawienia; Dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi  oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; Jest niezawodną więzią komunii i pokoju. Zachęcam wszystkich, a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały w Różańcu umocnienia i oparcia”.

W modlitwie różańcowej brała udział  ogromna wspólnota, która  również wpisywała, dostępne na czacie, swoje intencje i podziękowania dla modlących się kapłanów. Miała ona okazję gościć naszego Biskupa, u siebie w domu, w serdecznej bliskości. Wtedy Słowa  wpadały w serca głębiej, spajając modlącą się rodzinę.

Modlitwa kończyła się zawsze medytacją biblijną. Ks. bp Roman przybliżał i rozważał Słowo Boże z danego dnia. Komentując kolejne fragmenty m.in. z Dziejów Apostolskich,  zachęcał do codziennego wchodzenia w myślenie Jezusa, które jest dostępne u Ewangelistów, gdy czytamy przypowieści, opowiadania, opisy wydarzeń, przytaczane przez Jezusa.

Rozważania  zachęcały nas  do częstszego sięgania po Pismo Święte oraz wcześniejszego zapoznawania się z czytaniami,  przeznaczonymi na kolejny dzień, podczas mszy św. Te wieczorne modlitewne spotkania i wirtualna wędrówka po Ewangelii pogłębiały relacje między rodziną i wyzwalały wiele dobra. Każdy dzień kończyliśmy otrzymanym błogosławieństwem naszego diecezjalnego Pasterza. To  wielka pomoc w opanowywaniu lęku i niepewności jaki przynosi każdy pandemiczny dzień.

Dziękczynny ten czas umacniał  wiarę i wzbogacał nasze człowieczeństwo. Powiększył znajomość Dobrej Nowiny. Nauczyliśmy się wołać pod koniec każdego dnia: „Pomóż nam Maryjo, Matko Różańca Świętego w tym trudnym czasie”. Dziękujemy za te piękne przeżycia wspólnej modlitwy. Słowa podziękowań do całej wspólnoty modlących się skierował również bp Roman, obiecując w przyszłości wznowienie tej wspaniałej różańcowej inicjatywy.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter