W trosce o życie i zdrowie seniorów policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej i WORD w Bielsku-Białej zorganizowali warsztaty dla kierowców „Senior za kierownicą”.

Inicjatywa ta powstała w wyniku analizy przyczyn wypadków drogowych, w której dał się zauważyć  rosnący  w nich  udział osób starszych, oraz prognoz demograficznych, przewidujących wzrost liczebny tej grupy wiekowej. W zajęciach wzięli udział słuchacze UTW w Bielsku-Białej, którzy są aktywni za kółkiem. Kilkugodzinne zajęcia  I warsztatów odbyły się 3 grudnia w WORD Bielsko-Biała. Poruszane zagadnienia, w formie wykładu, prowadzonego przez asp. Marzenę Szwed z WRD KWP w Katowicach oraz mł. asp. Ilonę Michalczyk z WRD KMP w Bielsku-Białej z zastosowaniem prezentacji dotyczyły m.in:

- uczestnictwa kierujących w wieku „50+” w ruchu drogowym i powodowanych przez nich zagrożeniach oraz zasady postępowania w przypadku kolizji i wypadku drogowego,
- zmian biologicznych i mentalnych postępujących wraz z wiekiem w organizmie człowieka,
- obowiązujących przepisów ruchu drogowego i konsekwencji prawnych wynikających z ich niestosowania,
- pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków oraz prawidłowe rozpoznawanie własnych objawów chorobowych, mających wpływ na kierowanie pojazdem

Psychologiczne aspekty prowadzenia pojazdów omówiła Magdalena Kosińska – psycholog WORD wskazując m.in. na wprowadzone testy inteligencji i osobowości konieczne do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów oraz badania koordynacji wzrokowo-ruchowej  aparatem Piórkowskiego i aparatem krzyżowym. Warsztaty z pierwszej pomocy prowadziła Aleksandra Radoń z PZMot Oddział Katowice  - wykwalifikowany ratownik medyczny, która oprócz przekazania wiedzy teoretycznej, ćwiczyła z uczestnikami udzielanie pomocy poszkodowanym i właściwe reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Na uczestników warsztatów czekały także ciekawe ćwiczenia praktyczne na placu manewrowym. Kierowcy pod okiem Alfreda Brudnego – pełnomocnika dyrektora WORD ds bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Marcina Szarka – koordynatora ds technicznych WORD mogli sprawdzić swoje umiejętności płynnego prowadzenia samochodu oraz jak reaguje pojazd w sytuacji poślizgu przy wykorzystaniu troley-i.

Przeprowadzone warsztaty to dobre miejsce i sposób na uświadomienie starszym osobom niebezpieczeństw związanych z ruchem drogowym oraz tego, że mimo ogólnej dobrej kondycji w organizmie starszej osoby zachodzą zmiany, które rzutują na pogorszenie  sprawności w ruchu drogowym. Wypadek dla starszej osoby jest szczególnie niebezpieczny. Leczenie obrażeń u seniorów to długotrwały proces, a odzyskanie pełnej sprawności często zupełnie niemożliwe. Każdy senior, niezależnie od wieku, powinien też pamiętać, że będąc pokrzywdzonym w wypadku ma mniejsze szanse na przeżycie, ponieważ z racji wieku jego organizm jest słabszy. Dlatego warto, kierując się zdrowym rozsądkiem, rozważyć również stopniowe wycofywanie się z czynnego prowadzenia pojazdów. Nie opłaca się sprawdzać na ile posiadane doświadczenie skompensuje obniżającą z wiekiem sprawność psychomotoryczną seniora. Przekazanie  wiedzy to  cel tej i innych pożytecznych policyjnych kampanii skierowanych do uczestników ruchu drogowego.

Warsztaty są często jedyną okazją doskonalenia umiejętności kierowcy, niejednokrotnie po raz pierwszy, od czasu uzyskania uprawnień do kierowania. Dają możliwość dokształcenia pod czujnym okiem osób, na co dzień związanych z ruchem drogowym. Zajęcia cieszyły się sporym zainteresowaniem, a uczestnicy określili, że tego rodzaju forma edukacji w zakresie ruchu drogowego jest bardzo dobrą inicjatywą, za co należą się  podziękowania Policji oraz WORD w Bielsku-Białej.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter