Po raz kolejny bielskie Muzeum Historyczne bierze udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, tym razem pod hasłem Smaki dziedzictwa, które odbędą się w dniach 11.09. - 19.09. br.

Zapraszamy do zapoznania się z programem przygotowanym przez naszych muzealników. Wszystkie wykłady są bezpłatne i odbywają się w Zamku Książąt Sułkowskich, Wzgórze 16, Bielsko-Biała.

11 września, godz. 13.00–14.00. Rewolucja neolityczna: początki rolnictwa i hodowli w Europie Środkowowschodniej,  wykład wygłosi dr Cezary Namirski.  
- Rewolucja neolityczna była jednym z najważniejszych procesów w dziejach Europy, kształtując i utrwalając model gospodarki oparty na rolnictwie i hodowli zwierząt. Zapewniła ona społecznościom młodszej epoki kamienia nowe źródła żywności i przyczyniła się do rozwoju kultury materialnej oraz struktur społecznych.

Wykład stanowić będzie próbę przybliżenia słuchaczom kluczowego dla dziejów Europy procesu przemian gospodarczych i społecznych, do jakich doszło w młodszej epoce kamienia. Zostanie on przedstawiony w szerokim kontekście uwzględniającym bliskowschodnie początki tzw „rewolucji neolitycznej”, której skutkiem było ukształtowanie się nowego modelu gospodarki opartego na uprawie roli i hodowli zwierząt. Omówione zostaną także związane z tym procesem przemiany kulturowe takie jak pojawienie się nowych form osadnictwa, kultury materialnej oraz monumentalnej architektury.

12 września, godz. 11.00–12. Smakowanie miasta – Bielsko-Biała w twórczości artystów,  wykład wygłosi Kinga Kawczak.

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej gromadzi m.in. Eksponaty dokumentujące zmiany ikonograficzne zachodzące w tkance architektoniczno-urbanistycznej miasta. Obrazy, grafiki, rysunki i fotografie powstałe na przestrzeni kilkudziesięciu lat pozwalają rozsmakować się w pięknie miasta położonego u stóp Beskidów. Punktem wyjścia do rozważań będzie obraz Jana Skowińskiego z 1949 r.

19 września, godz. 13.00–14.30 "W kuchni naszych przodków – zmiany diety społeczeństw środkowoeuropejskich od czasów prehistorycznych po czasy nowożytne". Wykład wygłoszą Bożena i Bogusław Chorążowie.
Uwaga, liczba osób: 30 (o ile nie ulegnie zmianie sytuacja epidemiczna) rezerwacja miejsc pod nr telefonu: 508 358 823 lub 33 811 04 25. Zapisy do 16 września do godz. 15.00

- Dieta naszych przodków na przestrzeni czasu ulegała licznym zmianom. Wywołane one były m.in. przemianami gospodarczymi i kontaktami interkulturowymi. Naświetlenie tych procesów będzie okazją do odbycia szczególnego rodzaju wyprawy w czasie i przestrzeni.

Wydarzenie będzie miało formę wykładu połączonego z pokazem eksponatów archeologicznych związanych z wytwarzaniem żywności. Przedstawione zostaną podstawowe techniki zdobywania i przetwarzania żywności przez społeczności prehistoryczne, zmiany sposobów żywienia w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych z uwzględnieniem wpływu odkryć geograficznych.
 
Organizatorzy zapraszają.

Muzeum Historyczne Bielsko-Biała / Urszula i Andrzej Omylińscy
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter