Wydawnictwo Św. Macieja Apostoła w Lublińcu po raz kolejny zorganizowało dla swoich współpracowników i sympatyków spotkanie poetyckie w celu uczczenia ważnej postaci dla literatury polskiej. Z okazji 200. lecia urodzin naszego czwartego, narodowego wieszcza, Cypriana Kamila Norwida, 24 września br. - w dniu jego urodzin - zaproszono poetów w okolicę miejscowości, gdzie nasz wielki rodak przyszedł na świat. Na spotkanie do Wyszkowa, w pobliżu wsi Głuchy (miejsca urodzenia poety), zjechali twórcy z różnych okolic Polski, aby w tym szczególnym czasie oddać hołd jednemu z najwybitniejszych poetów chrześcijańskich.

Spotkanie odbyło się w zajeździe BIAS w Wyszkowie, gdzie w wygodnych, dostosowanych do imprezy i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach uczestnicy spotkania mogli w sposób ciekawy, urozmaicony, zająć się analizą  i prezentacją twórczości C. K. Norwida. Wydarzenie literackie zorganizował  i poprowadził redaktor Wydawnictwa Św. Macieja Apostoła w Lublińcu Edward Przebieracz. Podczas    trzydniowego spotkania był czas na zaprezentowanie możliwie wszechstronnej twórczości C. K. Norwida. Rozpoczęło się ono od przypomnienia,  w formie multimedialnej, życiorysu dostojnego Jubilata, aby później przejść do prezentacji jego wierszy i omówienia twórczości artystycznej, patriotycznej, religijnej oraz etycznej. Była dyskusja na temat „Mój ulubiony utwór Norwida”. Każdy z uczestników mógł wybrany wiersz przeczytać i uzasadnić swój wybór.

Tak jak zawsze, w każdej imprezie organizowanej przez Wydawnictwo Św. Macieja Apostoła, nie mogło się i tym razem obejść bez konkursów, z interesującymi nagrodami książkowymi, albumami, dyplomami, a nawet bezpłatnym pobytem na kolejnym spotkaniu poetyckim planowanym w 2022 r. Konkursów było kilka. M.in. „Szybki konkurs literacki” – 10 minutowy, zachęcający do wymienienia jak najwięcej neologizmów, z których słynie przecież Norwid. Najlepszy w tym zakresie okazał się uczestnik spotkania Andrzej Wróblewski z Warszawy. II miejsce przypadło Lilianie Wencel z miejscowości Ochodze (woj. opolskie), III miejsce zajęła Marianna Czech-Godlewska z Warszawy, a wyróżnienie otrzymał Aleksander Ciochoń z Katowic. 

„Konkurs Jednego Wiersza”, odbył się w plenerze, na skwerze przed Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie, gdzie znajduje się unikalna galeria rzeźb wybitnego artysty prof. Czesława Dźwigaja, poświęcona osobie św. Jana Pawła II, wykonana na 100. lecie Jego urodzin. Każdy z uczestników konkursu przeczytał swój wiersz przy wybranej rzeźbie. Wiersze konkursowe miały uwzględniać splatające się w poezji Norwida elementy takie jak: cierpienie, nadzieja i dobroć.
I miejsce w tym konkursie uzyskał Bogumił Wtorkiewicz z Kielc za wiersz „Poranne miasto”,  II miejsce zajęła Urszula Omylińska z Bielska-Białej za wiersz „Jestem w drodze”,  II miejsce przypadło również Lilianie Wencel za wiersz „Dobro w poezji”, III miejsce uzyskał Andrzej Wróblewski z Warszawy za wiersz „Dobro poezji.  Wyróżnienia otrzymali: Marianna Czech-Godlewska za wiersz „Pod polubickim niebem”, Piotr Grygiel z Pawłówka k. Bydgoszczy za wiersz „Strefa oczekiwania” oraz Aleksander Ciochoń za wiersz „Ewa Nement”.

W trzecim konkursie zatytułowanym „Konkurs wiedzy o Norwidzie” wygrał Rafał Jaworski z Tychów zdobywając główną nagrodę – bezpłatny pobyt na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Wydawnictwo w 2022 r. Zwycięstwo w tym konkursie jest świadectwem zrozumienia i głębokiego przeżycia poezji Norwida przez laureata konkursu.
Ciekawe ćwiczenia unaoczniające zrozumienie poezji Norwida przeprowadził uczestnik spotkania Aleksander Ciochoń. Polegały one na dopisaniu ostatnich wersów do kilku krótkich fragmentów poezji Norwida. Najlepsza w tym zakresie okazała się Liliana Wencel.

W tę podróż za Norwidem włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania.
Bogumił Wtorkiewicz, na głowie z archaicznym cylindrem pamiętającym czasy wieszcza, zaprezentował obecnym fraszki Norwida. Joanna Markocka z Kielc opowiedziała o Wojewódzkiej Bibliotece im. Norwida w Zielonej Górze, redaktor Edward Przebieracz omówił wątek Maryjny w poezji Norwida, zachęcając do modlitwy „Litania do Maryi”, a Liliana Wencel przedstawiła ciekawostki o Norwidzie.

Urszula Omylińska zreferowała temat „Wielkie uczucie Norwida do Marii Kalergis”. Rafał Jaworski przedstawił temat o historiozofii Norwida, a wątki patriotyczne w poezji Norwida, z wykorzystaniem twórczości swojego ojca, omówił Piotr Wiktor Grygiel. Róża Bargiel z Lublińca przeczytała list nadesłany do uczestników spotkania w Wyszkowie, napisany przez Aleksandrę Baltissen zamieszkałą w Holandii wraz z jej wierszem o Norwidzie.

W swoich wystąpieniach autorzy podkreślali, że nasz wieszcz w swojej twórczości odwoływał się do narodowej i europejskiej tradycji oraz był odważnym nowatorem i krytykiem różnych przejawów życia społecznego i politycznego. Patriotyzm podnosił do najwyższej rangi. I z tej inspiracji mieliśmy okazję pomodlić się pod pomnikiem stojącym nad Bugiem w Wyszkowie, poświęconym wszystkim poległym w latach 1944-1952 z rąk komunistów na ziemi wyszkowskiej, którzy oddali swe życie za niepodległość Polski, wiarę katolicką i wolność człowieka.Ten patriotyczny nastrój wzmogły pieśni patriotyczne zaśpiewane przez państwa Mariannę Czech-Godlewską i Wacława Godlewskiego z Warszawy podczas wieczornego koncertu.

Najważniejszym jednak wydarzeniem „Spotkania z Norwidem” było zwiedzanie    miejsca jego urodzenia, czyli Muzeum Norwida w miejscowości Głuchy. Jest to oryginalny modrzewiowy dworek z końca XVIII w., z gankiem, wspartym na kolumnach, zakończonym trójkątnym szczytem. Zabudowa otoczona jest parkiem.  Po śmierci ojca Norwida dwór przeszedł w posiadanie różnych osób, a od 1967 r. właścicielami są Beata Tyszkiewicz i spadkobiorcy śp. Andrzeja Wajdy. Nowi właściciele przeprowadzili remont modernizując wnętrze. Obecnie dworek zamieszkuje córka A. Wajdy – Karolina wraz z partnerem. Prowadzą hodowlę koni, kur, kaczek, pawi. Są tam też psy i koty. We wnętrzu dworu można było zobaczyć niektóre meble i pamiątki zachowane z czasów pobytu w nim Norwida.

Wędrówka śladami Norwida to był dla nas wyjątkowy czas. Pogłębiliśmy wiedzę o człowieku, który jako dziecko czuł się osamotniony, jako młodzieniec wyjechał z kraju ojczystego i nigdy do niego nie powrócił. Nie zaznał miłości, nie ożenił się, wędrował po świecie, nie doznając uznania. Żył w nędzy, umarł w domu dla ubogich. Miał trudne życie, ale był poetą, dramatopisarzem, prozaikiem, artystą sztuk pięknych i myślicielem. W swojej twórczości upominał się o dobre słowo i mowę, prawdę i piękno w oparciu o Boga i duchowość chrześcijańską. Krzyż uznał za bramę do zbawienia. Obecnie odkrywa się jego twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a 2021 rok został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Z wdzięcznością zwracamy się do organizatora „Spotkania z Norwidem” redaktora Edwarda Przebieracza, bo sprawił, że żegnaliśmy się przemienieni, lepsi i zainspirowani twórczością Norwida. Dziękujemy za niezapomniane przeżycia.

Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter