Dnia 11 października 2021 r rozpoczęła się kolejna edycja programu „Pola nadziei” organizowana przez Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne prowadzące Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Dokładnie w tym dniu 1962r. podczas Soboru Watykańskiego II papież Jan XXIII zaznaczył, że siła oraz istota misji ludzi wierzących tkwi w miłosierdziu. Przypomniał o tym  bp Piotr Greger zebranej społeczności, podczas inauguracyjnej modlitwy w kościele salwatorianów pw. NMP Królowej Polski, rozpoczynającej kolejną, ogólnopolską akcję popularyzującą ideę troski o chorego, przebywającego w hospicjum.  W nabożeństwie pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej modlili się też ks. Piotr Schora – kapelan Hospicjum św. Jana Pawła II, ks. Michał Pastuszka – proboszcz parafii salwatoriańskiej.

Uczestniczyli w niej  ks. Mirosław Stanek – konsultor prowincjonalny SDS,  bp Paweł Anweiler –  senior kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, przedstawiciele władz miejskich, samorządowych oraz przedstawiciele szkół biorących udział w programie „Pola nadziei”.

Wygłaszając Słowo Boże  bp Piotr Greger podkreślił: „Troska o ludzkie życie, jego ochrona – zwłaszcza w chwili choroby i zagrożenia – jest naszym fundamentalnym obowiązkiem. Hospicjum to miejsce, przestrzeń, a nade wszystko pełne poświęcenia środowisko ludzi, którzy miłosierdzie mają wypisane na twarzy. Troska o życie jest ważna na każdym etapie ludzkiego istnienia, począwszy od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Towarzyszenie ludziom w jesieni życia oraz w czasie przeżywania choroby uznawanej z medycznego punktu widzenia za nieuleczalną, stanowi przygotowanie do kluczowego momentu przejścia do innego wymiaru istnienia.”- zaakcentował hierarcha.

Po udzieleniu błogosławieństwa Bożego zgromadzonym w kościele,  bp Piotr  podziękował im za zaangażowanie i niesienie pomocy wspierającej działalność bielskiego hospicjum stacjonarnego.

O przebiegu służby na rzecz drugiego człowieka w Hospicjum św. Jana Pawła II w drugiej części spotkania, którą poprowadził Andrzej Mróz,  poinformowała zebranych Grażyna Chorąży – prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego stwierdzając: „1 października minęło 5 lat od otwarcia naszego hospicjum. Przyjęliśmy  w tym okresie 616 pacjentów, którzy przebywali u nas przez okres kilku dni,  tygodni, miesiącami, a nawet 4 lata. Od 2 lat prowadzimy również hospicjum domowe, na które nie uzyskaliśmy nawet niewielkiego kontraktu z NFZ i wszystkie koszty pokrywa Stowarzyszenie. W tym czasie udzieliliśmy pomocy 102 chorym przebywającym w domach. Chcemy poprzez realizację tego programu nauczyć młodych ludzi, jak zadbać o chorych, samotnych, a głównie o tych, którzy powoli docierają do kresu swoich dni”- podkreśliła i dodała:  Żonkilowe „Pola nadziei” to znaki, przypominające, że są ludzie, którzy  z nadzieją stawiają czoło tym wielkim problemom. Posadzicie na rabatach szkolnych cebulki żonkili, które są symbolem nadziei na całym świecie. To znak przypominający o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących pomocy w najtrudniejszych chwilach życia. Poprzez swą łagodność i delikatność uświadamiają wyższe cele istnienia, oznaczając kruchość ludzkiej egzystencji. Kwiat żonkila jest wezwaniem do niesienia bezinteresownej pomocy. 

Hospicjum im. św. Jana Pawła II, którego organem prowadzącym jest  Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne to dom dla osób na które czekamy, by sprawować nad nimi opiekę w bardzo różnorodny sposób. Hospicjum jest miejscem miłości, czyli domem, w którym chcemy, aby każdy czuł się potrzebny. Hospicjum jest miejscem, które chroni cierpiącego chorego i jego udręczoną rodzinę. Hospicjum nie jest miejscem śmierci, ale miłości. W tym domu zwalcza się ból, łagodzi cierpienie psychiczne  i duchowe oraz wspomaga  rodzinę w okresie trwania choroby.  Chorych na nowotwory z roku na rok jest coraz więcej, a opieka nad nimi jest ciężka i wymaga wielu poświęceń”.

Oceniła też pracę personelu pracującego w hospicjum: 

„Z podziwem patrzę na postawę personelu naszego hospicjum, ich zaangażowanie, trud  i serca, które wkładają w wykonywaną pracę. Z tego domu w ciszy i spokoju, skupieniu i serdeczności można będzie przejść na drugą stronę, bo każdy człowiek zasługuje na godne traktowanie przez całe życie, także u jego kresu.
Niestety hospicja zmagają się z ogromem problemów, a opieka nad chorymi  w tak ciężkich stanach jest trudna i wymaga wielu poświęceń. Rodzina pogrążona  w rozpaczy często nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. W takich momentach hospicjum z oddanym, wykwalifikowanym personelem jest jedyną nadzieją na lepsze jutro” - zaznaczyła pani prezes SSH i kontynuowała:

„W naszym hospicjum znajduje się 28 łóżek dla chorych. Pobyt w hospicjum dla pacjentów jest bezpłatny, więc możemy nadal liczyć tylko na ludzi dobrej woli i wielkiego serca, gdyż utrzymanie hospicjum to ogromne koszty, które w dużym stopniu musimy wziąć na własne barki. Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił nam  dofinansowanie tylko do 18 łóżek pomimo konieczności utworzenia nowych etatów – np. opiekuna medycznego. Do programu „Pola nadziei 2021/2022” zgłosiło się 54 szkół z miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz jedna szkoła ze Skoczowa”.

Po wypowiedzi prezes SSH nastąpił czas podziękowań, dla osób na które zawsze może hospicjum liczyć. Skierowane one zostały do: Jarosława Klimaszewskiego - Prezydenta Miasta Bielsko-Białej, Andrzeja Płonki – starosty powiatu bielskiego, Ewy Żak - radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, Małgorzaty Szwed - przewodniczącej Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Mirosławy Nykiel – poseł na Sejm RP, Katarzyny Olszyny - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Szczepana Wojtasika - radnego Rady Miejskiej B-B, Przemysława Drabka - posła na Sejm RP, Urszuli Bożałkińskiej – sędziny w stanie spoczynku, autorki opowiadań, oraz Leokadii i Jacka Dobijów - specjalistce w GZOSiP ds. kadr w Urzędzie Gminy Jasienica.Minutą ciszy upamiętniono śp. Grzegorza Szetyńskiego – wicestarosty powiatu bielskiego oraz ks. Włodzimierza Łasia – proboszcza parafii salwatoriańskiej w USA, którzy bardzo mocno wspierali bielskie hospicjum.

Za pomoc hospicjum w trudnym okresie zdalnego nauczania podziękowania oraz puchary wręczono obecnym na uroczystości przedstawicielom: Zespołu Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, Szkoły Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej, Szkoły Podstawowej w Kobiernicach,  Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skoczowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy.

Podziękowania otrzymali również nauczyciele i uczniowie: Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej, Szkoły Podstawowej Nr 23 w Bielsku-Białej, VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzu, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ligocie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwince, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach, Szkoły Podstawowej w Świętoszówce.

Uroczystość zakończyła się rozdaniem cebulek żonkili przedstawicielom szkół do posadzeniem ich na terenie swoich szkół, aby kwiaty te przypominały o potrzebie dalszego  wspierania stacjonarnego hospicjum. Natomiast zaproszeni goście posadzili cebulki żonkili na skwerku przed Hospicjum przy ul. Zdrojowej 10 w Bielsku-Białej.  

Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ
Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter