Maryjo niosąca Ducha Świętego – módl się za nami!

Tymi słowami wraz z wniesioną w procesji do świątyni ikoną Maryi niosącą Ducha Świętego – jako znaku przeżywanego synodu, rozpoczęliśmy w niedzielę 14 listopada 2021 r. drogę synodalną w parafii p.w. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej. 

Do trwającego w całym Kościele Synodzie, zaprosił nas papież Franciszek, aby był wspólnym wsłuchiwaniem się w głos Ducha Świętego, dawaniem świadectwa i wyrażeniem pragnień dotyczących naszego Kościoła - usłyszeliśmy na początku uroczystej koncelebrowanej Eucharystii pod przewodnictwem ks. Michała Pastuszki SDS – proboszcza salwatoriańskiej parafii.

Po zakończonej Mszy Świętej parafianie otrzymali obrazek z ikoną Maryi z dodatkową na odwrocie informacją o Synodzie.
W wydanej przez diecezję bielsko-żywiecką informacji m.in. czytamy:

Synod ma być wspólnym wsłuchiwaniem się w głos Ducha Świętego, dawaniem świadectwa i wyrazem pragnień dotyczących naszego Kościoła. Każdy w ten sposób jest wezwany do uczestnictwa w kształtowaniu jego życia i misji ewangelizacyjnej. Efektem ma być nie tylko wypracowanie wniosków związanych z synodalnym charakterem Kościoła, ale i uczenie się synodalności w praktyce – spotkania, rozmowy, słuchanie powinny uczyć nas bycia i podążania razem. Rozpoznawanie głosu Ducha Świętego odnośnie treści obecnego synodu musi być zakorzeniona w podjętej wcześniej modlitwie. Parafialny etap synodu w całej diecezji rozpoczyna się 14 listopada 2021 r.  Prace będą prowadzone w grupach parafialnych oraz tematycznych (utworzonych w diecezji i obejmujących  różne obszary życia kościelnego i społecznego).

Osoby, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w spotkaniach takich grup mogą przesłać indywidualną refleksję – odpowiedni formularz do wypełnienia można znaleźć na stronie internetowej naszej diecezji: https://diecezjabielsko.pl/synod/

Pomocne w przygotowaniu formularza mogą być przedstawione tam zagadnienia synodalne, jak też zamieszczone m.in. słowo ks. biskupa Romana Pindla – ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej na rozpoczęcie drogi synodalnej w diecezji.

Dołącz do drogi synodalnej dzieląc się swoimi refleksjami i doświadczeniami wypełniając formularz.

Parafia NMP Królowej Polski / Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter