Na zdjęciu praca laureata I miejsca ubiegłej edycji Konkursu Malarstwa Nieprofesjonalnego Krzysztofa Websa z Gliwic, fot. Miejski Dom Kultury - Dom Kultury Włókniarzy

Do wzięcia udziału w 28. Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka zaprasza Miejski Dom Kultury - Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku- Białej. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział dorośli twórcy nieprofesjonalni. Składanie prac konkursowych zaczyna się 26 stycznia i potrwa do 1 marca 2022 roku. Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia znajdują się pod adresem: KLIK

Konkurs jest skierowany do dorosłych twórców nieprofesjonalnych - od 18. roku życia, którzy ukończyli co najwyżej średnią szkołę plastyczną; nie mogą brać w nim udziału studenci wyższych szkół artystycznych. Uczestnicy konkursu mogą złożyć do trzech prac w dowolnych technikach malarskich. Organizatorzy dopuszczają pełną dowolność tematyczną malarskich prac. Zeszłoroczna wystawa 27. edycji konkursu dostępna jest on-line w formie wirtualnego spaceru pod adresem: https://mdk.bielsko.pl/spacer/

Hasło przewodnie zeszłorocznej edycji odbywającej się w ramach jubileuszu 70-lecia miasta Bielska-Białej brzmiało Bielsko-Biała – dwa miasta, jeden organizm. Na konkurs wpłynęło 350 prac nadesłanych przez 131 autorów z całej Polski. Na wystawę zakwalifikowało się 121 obrazów. Przyznano cztery nagrody pieniężne, nagrodę główną w temacie Bielsko-Biała – dwa miasta, jeden organizm, cztery wyróżnienia pieniężne, jedno wyróżnienie rzeczowe i pięć wyróżnień honorowych.

Zeszłoroczni laureaci

I miejsce – Krzysztof Webs z Gliwic Galeria Oko - nagroda w wysokości 3.000 zł ufundowana przez gminę Bielsko-Biała;

laureat nagrody głównej w kategorii Bielsko-Biała – dwa miasta, jeden organizm – Leszek Henryk Dryja z Bielska-Białej – ul. Schodowa, nagroda w wysokości 2.000 zł ufundowana przez gminę Bielsko-Biała.

Konkurs Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka jest imprezą o charakterze ogólnopolskim skierowaną do artystów różnych środowisk twórczych. Ma na celu wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Inspiracją do powstania konkursu była postać bielskiego artysty malarza Ignacego Bieńka, propagatora ruchu amatorskiego. Po raz pierwszy konkurs ogłoszono w 1995 roku. W pierwszej edycji konkurs skierowany był do twórców z terenu byłego województwa bielskiego, a później, po reformie administracyjnej, jego zasięg objął obszar województw śląskiego i małopolskiego. W 2004 roku, w dziesiątą rocznicę istnienia - potwierdzonego dużym zainteresowaniem, a więc sensownością kontynuacji - konkurs osiągnął rangę ogólnopolską.

Miejski Dom Kultury - Dom Kultury Włókniarzy, UM B-B / Urszula i Andrzej Omylińscy
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter