Już po raz 10 Franciszkanie z Rychwałdu wraz z różnymi wspólnotami  zapraszają na kolejną edycję Ewangelizacji w Beskidach 2022. W wakacyjne soboty od lipca do sierpnia br. planowane są rodzinne i wspólnotowe wyprawy na osiem szczytów Beskidu Żywieckiego, Śląskiego oraz Małego.

Tegoroczna ewangelizacja poświęcona będzie sprawie tworzenia i umacniania trwałej relacji małżeńskiej jako podstawy rodziny. Inspiracją do tegorocznej, jubileuszowej misji ewangelizacyjnej franciszkanów było „25 praw i zasad budowania pięknych więzi małżeńskich" w opracowaniu o. Bogdana Kocańdy OFM Conv oraz hasło "Na zawsze razem" sformułowane przez dr inż. Jacka Pulikowskiego – wykładowcę Studium Rodziny przy Wydziale Teologi UAM w Poznaniu oraz autora licznych publikacji o tematyce rodzinnej.    

Do rozważań na 8 górskich szczytach wybrano niektóre z tych zasad.  
I tak kolejno przez dwa wakacyjne miesiące zaplanowano:   

2 lipca – Hala Rysianka (1322 m n.p.m.) - PRAWO BOŻE
9 lipca – Kotarz (985 m n.p.m.) - PRAWO WIZJI ŻYCIA
16 lipca – Trzy Kopce Wiślańskie (810 m n.p.m.) - PRAWO WSPÓLNYCH  WARTOŚCI
23 lipca –  Słowianka (856 m n.p.m.) - PRAWO PRAWDY
30 lipca – Krawców Wierch (1038 m n.p.m.) - PRAWO WSPÓLNEGO STOŁU
6 sierpnia – Góra Żar (761 m n.p.m.) - PRAWO SZCZĘŚCIA
13 sierpnia – Leskowiec / Groń JP II ( 860 m n.p.m.) - PRAWO NIESIENIA KRZYŻA
20 sierpnia – Magurka Wilkowicka (909 m n.p.m.) - PRAWO ZWYCIĘSTWA

Głównym organizatorem górskich spotkań jest Fundacja "Rodzina w Służbie Człowieka", działająca przy franciszkańskim sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Koordynatorami przedsięwzięcia są o. Bogdan Kocańda OFM Conv oraz Bernadeta i Stefan Targoszowie. Ewangelizacja w Beskidach odbywa się pod patronatem honorowym ks. bpa Romana Pindla – ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej.

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wezwanie Kościoła powszechnego do nowej ewangelizacji. Od dziesięciu lat podczas wakacyjnej „Ewangelizacji w Beskidach”,  na kolejnych szczytach beskidzkich, pojawiają się pielgrzymi z różnych stron, z terenu diecezji bielsko-żywieckiej, archidiecezji katowickiej i krakowskiej, a nawet z zagranicy. Modlitwa, Słowo Boże głoszone na górskich szczytach pozostaje głęboko w pamięci i  wszyscy chętnie wracają na kolejne spotkania.      

Jak informują świeccy koordynatorzy projektu EwB 2022 Bernadeta i Stefan Targoszowie, podobnie jak w poprzednich latach  przed pandemią, na każdy szczyt uczestnicy akcji wyruszyć mogą dowolnymi szlakami, w małych grupkach z rodzinami lub ze wspólnotami, by w samo południe na szczycie góry uczestniczyć w Eucharystii. Jest to kulminacyjny moment cotygodniowej wyprawy ewangelizacyjnej.

Dla małżeństw - uczestników spotkań, przygotowano  niespodziankę, w postaci bilecików-wizytówek z mottem Jacka Pulikowskiego: "Najważniejsza dla ratowania świata jest budowa pięknych więzi małżeńskich". Będą rozdawane na każdej górze.               
                          
Organizatorzy zapraszają do wspólnego wędrowania po szlakach beskidzkich z Dobrą Nowiną.

Szczegóły na: https://www.facebook.com/EwangelizacjaWBeskidach/

Tekst i fotografia: Urszula i Andrzej Omylińscy
Plakat: facebook.com/Ewangelizacja w Beskidach

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter