W czwartek, po niedzieli Św. Trójcy w świecie chrześcijańskim obchodzimy święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Tak było też w kościele salwatorianów p.w. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od Mszy Świętej sprawowanej przez proboszcza parafii  ks. Michała Pastuszki SDS, który witając zebranych, wiernych  zaznaczył:…. „Dzisiaj podczas tej uroczystości chcemy wyrazić naszą wiarę i oddać cześć Jezusowi Chrystusowi, obecnemu  w Najświętszym Sakramencie. Będzie ona też wyrazem naszego odważnego świadectwa, że jesteśmy ludźmi wierzącymi
i przynależymy do konkretnej wspólnoty parafialnej, potrzebujemy się wzajemnie. Aby wzmocnić naszą wiarę i relacje  między nami powierzmy Panu Bogu wszystkie nasze intencje, z którymi przyszliśmy tutaj”.

W wygłoszonej homilii ks. Paweł Krężołek SDS – superior wspólnoty zakonnej - wyjaśnił znaczenie dzisiejszego święta stwierdzając m.in.: […] „Dzisiejsza uroczystość woła do naszego serca i rozumu: uwierz i zaufaj.  Niech twoje życie będzie odzwierciedleniem tego komu wierzysz i w co wierzysz. To jedyny dzień w roku, który podnosi nas z klęczek , wygodnych  ławek kościoła i zachęca  do odbycia trochę dłuższej drogi.  Dzisiaj wychodzimy na ulice wsi, miast i niesiemy przy tym największą świętość, zamkniętą w monstrancji. Idziemy i mijamy domy mieszkalne, sklepy, restauracje, mijamy auta, autobusy, tramwaje. Cały ten kram doczesności. Kram, który często kusi, od Boga odwodzi. Ale dzisiaj tak nie będzie, bo  dzisiaj idziemy za Chrystusem.  Jesteśmy pielgrzymami na drodze do Boga. Nasz kościół, to kościół w drodze…..

….Idziemy  w gromadzie sióstr i braci, idziemy jako chrześcijanie - kontynuował kaznodzieja - bo chrześcijanin jest członkiem kościoła, a kościół to społeczność. To wspólnota, która gromadzi się przy Jezusie Chrystusie, która gromadzi się przy sakramentach…..

….Wszystko co dokonuje się dzisiejszego dnia dokonuje się dzięki  konsekrowanej hostii podczas Eucharystii. Bez niej  nie ma życia Bożego w nas. Bo to właśnie ona czyli Chrystus gromadzi nas wokół siebie. Eucharystia otwiera nas dzisiaj na drugich i zmusza  do zainteresowania się ich losem, a szczególnie tymi, których  może dziś tu zabraknie. Otwórzmy im drzwi i pomóżmy żyć w chrześcijaństwie - zaapelował duchowny.

Po Mszy Św. procesja eucharystyczna przeszła ulicami: Juliana Fałata, Artura Grottgera gdzie ustawiony był I ołtarz, dalej ul. Cieszyńską w kierunku ul. św. Anny, gdzie modlono się przy II ołtarzu, następnie  podążono w kierunku ul. Sikornik, aby zatrzymać się przy III ołtarzu i ul. NMP Królowej Polski skierowano się na plac kościelny, gdzie znajdował się IV ołtarz.

Procesję eucharystyczną poprowadzili kapłani wspólnoty salwatoriańskiej,  a uczestniczyli  w niej ministranci, członkowie wspólnot parafialnych, dzieci pierwszokomunijne, licznie zgromadzeni wierni, którzy idąc śpiewali pieśni zaintonowane przez kościelnego organistę.

Ołtarze zostały przygotowane przez:  I –  wspólnotę Róż Różańcowych, II – rodziców dzieci pierwszokomunijnych, III – grupę parafialną  „Młodą 9”, IV – członków Straży Honorowej NSPJ i Szkaplerza Św.

Ołtarze były pięknie udekorowane  na przyjście, w nasze życie codzienne,  Jezusa Chrystusa.
To był autentyczny, żywy wyraz zbiorowej wiary, że Pan Bóg jest wśród nas. Ona mogła być zaczynem dla tych, którzy są jeszcze daleko od Pana Naszego.
Zatrzymując się przy poszczególnych ołtarzach wysłuchaliśmy fragmentów 4 Ewangelii, wygłoszonych przez naszych duszpasterzy, na cztery strony świata ,a podczas modlitwy wyrażano wdzięczność za otrzymane dary, wnoszono prośby  o potrzebne łaski, a szczególnie o pokój na świecie.
Podczas rozmów, po procesji, słyszane były wypowiedzi wiernych: „Zawsze przychodzimy na procesję eucharystyczną, to dla nas wielkie święto, modlimy się wtedy prosząc o wszelkie łaski, ciesząc się, że jest nas tak dużo.
- „Widać, że ludzie się łączą, chcą być razem i wyrażać publicznie swoją religijność, swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i  pragną zachęcać do udziału innych, jeszcze nie zdecydowanych”.

Procesja zakończyła się przy kościele NMP Królowej Polski błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Ks. proboszcz dziękując wiernym, za to świadectwo wiary, szczególnie podkreślił rolę rodziców, którzy przyprowadzili na procesję swoje dzieci, przygotowali kwiaty, które zostały rozsypane przed Bożym Ciałem. „To na pewno umocni ich wiarę i zbliży jeszcze bardziej do Pana Jezusa 
w Najświętszej Eucharystii „ – zaakcentował.

Ta radość z obecności Boga w naszym świecie została wzmocniona poczęstunkiem słodyczami dla najmłodszych.
Króluj nam Chryste!

Więcej zdjęć można zobaczyć klikając w ten wyraz TUTAJ

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter