Ostatni dzień każdego roku określany jest jako Sylwester. Nazwa tego dnia pochodzi od świętego papieża Sylwestra I, który zmarł właśnie 31 grudnia w 335 roku.

Sylwester urodził się w drugiej połowie III wieku w Rzymie, jako syn Rufina - kapłana, który w czasie prześladowań za panowania cesarza rzymskiego Dioklecjana przechowywał księgi liturgiczne i Pismo Święte należące do Kościoła w Rzymie. W wieku trzydziestu lat Sylwester został wyświęcony na diakona, a następnie prezbitera. Jego służba Bogu sprawiła, iż cieszył się powszechnym szacunkiem i w 31 grudnia 314 roku został wybrany papieżem.

W okresie pontyfikatu papieża Sylwestra I przypada czas ogłoszenia edyktu mediolańskiego gwarantującego swobodę wyznania chrześcijanom oraz odbył się pierwszy sobór powszechny w 325 r., na którym Kościół ustosunkował się między innymi do arianizmu. Za jego pontyfikatu rzymski dzień słońca (dies solis) zamieniono na Dzień Pański (pamiątkę zmartwychwstania Jezusa), a cesarz Konstantyn Wielki dekretem w 321 roku ogłosił niedzielę wolną od pracy.

Papież Sylwester I dokonał uroczystej konsekracji bazylik: św.Jana na Lateranie w 324r., św.Piotra Piotra w 326 r., które zostały ufundowane przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Papież Sylwester I jak już wspomniałem 31 grudnia 335 roku, a jego doczesne szczątki spoczęły w Katakumbach św.Pryscylii, gdzie w VII wieku wystawiono ku jego czci bazylikę. Obecnie relikwie świętego Sylwestra I znajdują się w Nonantola, jedenaście kilometrów od Modemy, gdzie spoczywają w głównym ołtarzu kościoła parafialnego. Innym kościołem pod jego imieniem jest kościół na rzymskim Kwirynale.

Imię jego pochodzi od łacińskiego słowa silvestris, co oznacza "leśny, mieszkający w lesie" jest również związane z Orderem Świętego Sylwestra oraz nocą sylwestrową. Święty Sylwester I jest patronem zwierząt domowych.

Tekst: Marian Szpak
Foto: Patryk Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter