Galeria Bielska BWA, od początku swojego istnienia, czyli od lat 60 ub. wieku stale wzbogaca swoją kolekcję. Najważniejszą dziedziną sztuki, tworzącą trzon kolekcji, jest malarstwo.

Obecna kolekcja liczy ponad 900 dzieł. Są to obrazy, grafiki, rysunki, fotografie a także rzeźby i tkaniny, uzyskane głównie z zakupów i darowizn od artystów mających w Galerii Bielskiej swoje wystawy oraz powstałe podczas plenerów organizowanych przez Galerię. To prace różnorodne – uznanych artystów, klasyków sztuki polskiej oraz młodych obiecujących twórców. Stale powiększa się zbiór laureatów obrazów – uczestniczących w organizowanym Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”,  m.in. autorstwa: Stanisława Kuskowskiego, Teresy Sztwiertni, Janiny Wiciejewskiej-Pochopień, Andrzeja Szewczyka, Wilhelma Sasnala, Wojciecha Ledera, Rafała Borcza, Karoliny Zdunek, Ewy Juszkiewicz, Wojciecha Kubiaka, Lidii Krawczyk, Józefa Hałasa, Stasysa Eidrigeviciusa, Stanisława Fijałkowskiego, Zdzisława Nitki, Teresy Murak i Andrzeja Szewczyka, Bożeny Grzyb-Jarodzkiej, Pawła Jarodzkiego, Urszuli Broll oraz Andrzeja Urbanowicza, Leona Tarasewicza, Jerzego Kosałki, Jarosława Modzelewskiego, Xawerego Wolskiego, Joanny Stańko, Tamary Berdowskiej, jak i prac artystów młodszego pokolenia, jak Antka Wajdy, Sławomira Rumiaka i innych. Łącznie 324 autorów.

Niektóre z tych prac, w ramach programu Kultura Cyfrowa dofinansowanego przez Ministerstwo KiDN, zostały poddane cyfryzacji i dostosowane do oglądania na stanowisku komputerowym w Galerii. Przygotowany został również serwis internetowy www.kolekcja.galeriabielska.pl umożliwiający poznanie 380 zdigitalizowanych prac z kolekcji Galerii posiadających licencje na publikacje cyfrową. To Cyfrowe archiwizowanie kolekcji Galerii Bielskiej daje początek udostępniania zbiorów Galerii osobom niewidomym lub słabowidzących, dzięki dołączeniu opisu dźwiękowego.

Możliwości te zostały zaprezentowane podczas inauguracji projektu, na zakończenie 2016 roku, przez jego współtwórcę Janusza Legonia – redaktora internetowej „Encyklopedii Teatru Polskiego”. Obecny na spotkaniu w Galerii Bielskiej BWA Tadeusz Gierycz - prezes Zarządu Koła Grodzkiego Polskiego Związku Niewidomych  w Bielsku-Białej z grupą osób niewidomych, tak scharakteryzował powstały serwis internetowy z audiodeskrypcją: „Na otaczający świat człowieka uwrażliwiają artyści. Osoba niewidoma mogąc dotknąć dzieło będzie mieć o nim wyobrażenie.  Opis dźwiękowy  jest tu tym cennym elementem, który dopełnia wiedzę o dziele artystycznym powiększając ją o dodatkowe informacje o materiale, technice, różnych szczegółach,  o warunkach w jakich powstało. Zwiedzanie wystaw w Galerii bez możliwości dotknięcia czy braku przewodnika jest istotnym utrudnieniem a nawet barierą. Audiodeskrypcja w Galerii Bielskiej, dla sporej grupy osób niewidomych interesujących się kulturą, była oczekiwana i będzie przyjęta z dużym zainteresowaniem. Jest rzeczą bezcenną dla osób niewidomych, bo otwiera dla nich Galerię, ale też jest ważna dla  wszystkich. Profesjonalny opis artystycznego dzieła przydatny jest każdej osobie, nie tylko niewidomej, bo nie każdy posiada dostateczną wiedzę konieczną do właściwej oceny. Pozytywnie oceniamy powstały projekt w Galerii Bielskiej, bo pozwala osobom niewidomym uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta”.

Galeria Bielska BWA zaprasza do nowo powstałego serwisu: www.kolekcja.galeriabielska.pl 

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter