Święto trzech Króli obchodzimy 6 stycznia i jest ono związane z postaciami trzech mędrców, Kacprem, Melchiorem i Baltazarem, którzy wędrowali do Betlejem, by oddać pokłon narodzonemu Jezusowi.

Potoczna nazwa tego święta to Objawienie Pańskie, czyli święta objawienia się Boga człowiekowi. Na pamiątkę tego wydarzenia Kościół ustanowił właśnie święto Epifanii (Objawienia Pańskiego). Święto Objawienia Pańskiego jest jednym z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół, dawniej to ten dzień był świętem Bożego Narodzenia i w niektórych kościołach jest tak do dziś. Obchodzono je również jako święto Chrztu Pańskiego, ale w IV wieku zarówno Boże Narodzenie jak i dzień Chrztu Pańskiego stały się odrębnymi świętami.Święto Trzech Króli obchodzić zaczęto na przełomie XV i XVI wieku, w którym to czasie stało się popularne święcenie złota i kadzidła, którym to była żywica z jałowca. Według panujących w tym czasie zwyczajów okadzano nim potem domy i obejścia, co miało chronić przed chorobami i nieszczęściami. Podobnie działać miało dotykaniem poświęconym złotem.

W XVIII wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia kredy, którą w święto Trzech Króli na drzwiach wejściowych w domach katolickich pisano litery: C+M+B (K+M+B) oraz datę bieżącego roku. Litery te pochodzą od imion mędrców, jak nie którzy mylnie sądzą, ale od łacińskiego życzenia "Christus Mansionem Benedicat", oznacza to "Niech Chrystus Błogosławi Termu Domowi". Jeszcze jedna ciekawostka związana ze świętem Trzech Króli, biblijne opisy nie mówią, ilu mędrców przybyło ze Wschodu, ani nie podają ich imion. Dopiero od średniowiecza w chrześcijaństwie zachodnim nazywani są imionami Kacper, Melchior i Baltazar.

Stosunkowo nowym w naszym kraju zwyczajem jest obchodzenie święta 6 stycznia jest Orszak Trzech Króli. Od 2008 ROKU Orszak Trzech Króli- oddolna i lokalna inicjatywa warszawskiej szkoły "Żagle"- przerodził się prawdopodobnie w jedno największych społeczno-kulturalnych wydarzeń w Polsce i to z wyraźnym chrześcijańskim i wspólnotowym przesłaniem.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter