Już po raz XV odbył się w Bielsku-Białej Ekumeniczny Maraton Biblijny pod patronatem Radia Anioł Beskidów i współorganizatora Książnicy Beskidzkiej.

19 stycznia br., zgromadzili się w Atrium kościoła pw. Jana Chrzciciela w Komorowicach lektorzy Pisma Świętego różnych wyznań. A wśród nich duchowni katoliccy, luterańscy, kościoła greko-katolickiego, przedstawiciele prawosławia, baptystów, adwentystów dnia siódmego, reprezentanci parlamentu, samorządu, uczelni akademickiej ATH, przedstawiciele różnych instytucji, którzy czytali  kolejno 13 fragmentów Ewangelii wg św. Mateusza. Zebranych uczestników maratonu przywitał autor cyklicznego programu radiowego o Biblii ks. Tomasz Blachut – administrator parafii, życząc aby „Słowo Boże wnoszące pokój, radość, znajomość Pana Boga ubogacało wszystkich, otwierało nasze serca na siebie nawzajem i naszego Stwórcę. Niech ten czas będzie dla wszystkich owocny”.

Słowa powitania dostojnych gości wygłosiła również Katarzyna Ruchała - dyrektor Książnicy Beskidzkiej i krótko scharakteryzowała tradycję Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W słowie wstępnym ks. bp Piotr Greger przybliżył zebranym kilka informacji o Ewangelii wg św. Mateusza:  „Przez wiele stuleci zarówno w katechezie jak i liturgii, Ewangelię w zapisie św. Mateusza traktowano jako Dobrą Nowinę Kościoła… Ale jej odpowiedzialny i świadomy przekaz tradycji nie polega na monotonnym powtarzaniu przepowiadanej wiary, lecz na wciąż nowej i aktualizującej jej interpretacji. … I dodał: Przez całą Ewangelię wg św. Mateusza przewija się argumentacja, że Jezus jest obiecanym w Starym Testamencie Mesjaszem z rodu Dawidowego. …

Określając dalej: „Język tej Ewangelii cechuje się pewną dyskrecją jak i pełną szacunku powściągliwością. Nie ma w niej jakichś fantazji i obrazowych opisów. Fakty wydają się rejestrowane sucho, ale rzeczowo. Prawie zupełnie nie korzysta się z jakiegoś dodatkowego światła i barw. Zamiłowanie autora do mów Jezusa, mniej zaś do czynów i cudów, pozwala w nim widzieć raczej typ mentalności, do której bardziej przemawiają normalne niż silne szokujące przeżycia. …

Proszę te myśli  potraktować jako zaproszenie do uważnego słuchania pierwszych trzynastu  rozdziałów Ewangelii wg św. Mateusza, w kolejnym Ekumenicznym Maratonie Biblijnym. Niech będą także zachętą do osobistej lektury tekstu następnych  rozdziałów począwszy od czternastego” -zakończył duchowny.

Słowo wstępne wygłosił również ks. bp Adrian Korczago. -  „Czytamy kolejny raz fragment Słowa Bożego. A to Słowo ma nam stale coś do przekazania. To Słowo ma nie tylko być przez nas czytane, słuchane, ale także realizowane, a Bóg stale mówi. Można stwierdzić, że to są Słowa, które  wypowiedziane były już tyle tysięcy lat temu. Ale w obecnym kontekście, często jeden werset zyskuje zupełnie nowy wymiar i przekazuje nam przesłanie, które pobudza nas do rozmaitego działania. I na tym polega bogactwo Słowa Bożego, które stale nas motywuje by ruszać do kolejnych zadań, by odkrywać bogactwo Bożej dobroci, Bożego miłosierdzia, Bożej wspaniałości i by pozyskiwać pociechę w dniach, które są niezwykle trudne. Mam nadzieję, że zarówno my jako ci którzy bezpośrednio będą dzisiaj odczytywali kolejne fragmenty Ewangelii Mateusza, jak i ci którzy wsłuchiwać się będą w ten przekaz, nie poprzestaniemy tylko na tym, by wykonać tylko to co do nas w danym momencie należy. Ale poczujemy się jako odbiorcy niezwykłej prawdy. … I w tym Boży Duch niech nam dopomaga – życzył.

Po wypowiedziach księży biskupów dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyna Ruchała poprosiła ich o pobłogosławienie przygotowanych Chlebków Pojednania, którymi tradycyjnie obdarowywany  został  każdy lektor czytający fragment Ewangelii.

A kolejno, zapraszani przez  red. Miriam Arbter-Korczyńską, fragmenty Ewangelii czytali: ks. bp Piotr Greger - biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, ks. bp Adrian Korczago - biskup diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego , Adam Ruśniak - zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białe, Andrzej Kamiński - wicestarosta Powiatu Bielskiego, Przemysław Drabek - poseł na Sejm RP, ks. prof. Józef Budniak - przewodniczący Stowarzyszenia Teologów i Ekumenistów, diecezjalny Referent  ds. Ekumenizmu, Małgorzata Wiecha - czytająca braillem, Łukasz Siekliński - kanclerz ATH w Bielsku-Białej,  s. Marcela - Siostry Szkolne de Notre Dame, Juliusz Wątroba - poeta, prof. dr hab. Ernest Zawada - dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej, Uliana Worobiec – lider, Inicjatywna Grupa Ukraińcy, wyznawczyni Kościoła Greko katolickiego, Ewa Sadowska - wyznawca  Prawosławia, ks. Robert Augustyn - proboszcz parafii Ewangelicko-augsburskiej w Bielsku-Białej, Zuzanna Lebiedzińska - wyznawca Kościoła Baptystów, Katarzyna Ruchała - dyrektor Książnicy Beskidzkiej, najstarszy czytelnik Książnicy Beskidzkiej, Andrzej Obala - działacz społeczny, Urszula Szabla - radna Rady Miejskiej, Mariusz Kuliński - prodziekan Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Piotr Ryszka - prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej B-B, Zygmunt Jaksz - kierownik Domu Opieki Samarytanin w Bielsku-Białej, wyznawca Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Zbór w B-B, ks. Piotr Bączek - dyrektor Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów”.

Spotkanie zakończył ks. Piotr Bączek dziękując wszystkim, którzy w nim wzięli udział - czytającym, ale także słuchającym, bo te Słowa Ewangelii Mateuszowej słuchali również zgromadzeni przy odbiornikach słuchacze radia Anioł Beskidów. Dodając również: ….”Słowo niesie treść, ale potrzebuje głosu, dźwięku. Tutaj się to wydarzyło. Boże Słowo otrzymało dźwięk. Treść otrzymało nośnik przez nasze usta, przez nasz umysł, także przez radio. My dziś jesteśmy głosem tego Słowa w świecie i myślę, że ten maraton,  jest okazją do tego, aby uświadomić sobie, że dziś my głosimy Słowo. I za to głoszenie wszystkim serdecznie dziękuję. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom  tego Maratonu i radiosłuchaczom na naszej antenie.

Wielkie Bóg zapłać!

Więcej zdjęć z Ekumenicznego Maratonu Biblijnego można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy
 

 

 
 
 
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter