W Bielsku-Białej prężnie działa organizacja społeczna - Klub Inteligencji Katolickiej, której celem jest m.in. niesienie pomocy charytatywno – opiekuńczej rodzinom , osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie  szans tych rodzin i osób.

Dzięki długoletnim staraniom członków KIK, do którego  należy obecnie 120 osób, od 2001 r. działa Katolicki Dom Opieki „Józefów” w zabytkowej willi położonej w Cygańskim Lesie przy ul. Grzybowej. W ramach tego przedsięwzięcia działają: Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych „Św. Józefa” dla 25 osób, Dom Stałego Pobytu „Matki Bożej Nieustającej Pomocy” dla 29 osób, Świetlica Środowiskowa „Dzieciątka Jezus” dla 30 dzieci i młodzieży.

Na terenie rozległego parku, gdzie znajduje się KDO „Józefów” znajduje się kapliczka Matki Bożej, miejsce na różnego rodzaju spotkania, kort tenisowy, boisko do siatkówki i koszykówki służące jako zaplecze sportowe dla dzieci i młodzieży, nie tylko ze Świetlicy Środowiskowej.Placówki te mają na celu utrzymanie aktywności psychospołecznej osób w podeszłym wieku, aktywne zagospodarowanie ich wolnego czasu, udzielenie pomocy społecznej i psychologicznej osobom starszym i samotnym, znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, rodzinnych, mieszkaniowych, zapewnienie dożywienia. Planuje się dla nich dostosowane  zajęcia wykorzystujące ich zdolności i zainteresowania, zachęcające do aktywnego spędzania czasu.

Członkowie i sympatycy KIK w ramach społecznej działalności prowadzą wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia,  sprawy wykorzystania środków uzyskanych z różnych źródeł m.in. na remont zabytkowej willi – siedziby KDO „Józefów” uzyskano dotację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, z Urzędu Miasta Bielska-Białej, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z funduszy ochrony środowiska, od sponsorów i zbiórek społecznych. Wykorzystywany jest również odpis podatkowy 1%. Chętni do wsparcia tego dzieła mogą w rozliczeniu podatkowym za 2016 przekazać 1% podatku na Katolicki Dom Opieki „ Józefów” - nr KRS: 0000010905.

Prezes KIK Elżbieta Kralczyńska dla Gwiazdki Cieszyńskiej powiedziała: „Wszystkie nasze placówki prowadzone są przez profesjonalnie przygotowany do tych celów zespół wychowawców, pielęgniarek, terapeutów, bo my jesteśmy współfinansowani przez miasto , więc musimy spełniać stawiane w tym względzie określone wymogi, np w Domu Dziennego Pobytu musi być terapia zajęciowa, ruchowa. Tak jak w każdej placówce  opiekuńczej , my również musimy spełniać odpowiednie  warunki".

Dla członków KIK, w pierwszych dniach stycznia 2017 r zorganizowano w KDO „Józefów” spotkanie opłatkowe. W pięknie udekorowanych, przez podopiecznych, włącznie z szopką betlejemską, salach wilii przy ul. Grzybowej 8 zgromadzili się członkowie  KIK, aby przełamać się opłatkiem. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną w Kaplicy św. Józefa przez  kapelana KIK ks. prałata Zbigniewa Powadę w koncelebrze z proboszczem parafii pw NMP Królowej Świata ks. Tadeuszem Słoniną. W homilii ks. prałat Zbigniew m.in. życzył: „Nie lękajmy się trudności, na które będziemy wystawieni jeszcze nie raz.  Jeśli  miłość, która w nas płonie jest  znakiem, drogowskazem do Pana, to nie lękajmy się. W tej pięknej ufności, pełnego miłości zaufania do człowieka, a przez człowieka do całej wspólnoty, a przez wspólnotę do Boga, chciejmy ustawicznie pielęgnować naszą odpowiedź. Miejmy  ufność w Bogu i wobec Boga!”.

Po Mszy Św. i złożeniu sobie serdecznych życzeń, uczestnicy spotkania zasiedli do stołów. Popłynęły kolędy. W gronie znajomych miło płynął czas na rozmowach, śpiewach i  przy dobrych smakołykach.

Jak dobrze, że w Bielsku-Białej istnieje taki dom pod opieką św. Józefa, w którym mieszkańcy nie są samotni, mogą razem świętować, porozmawiać, podzielić się radościami, poskarżyć się na niepowodzenia, podtrzymać tradycje religijne i zaspokoić podstawowe potrzeby osób starszych. A zapewnili to, pracując społecznie, członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej z Bielska-Białej.

Zarząd chętnie przyjmie nowych członków do Klubu. Więcej o KIK w Bielsku-Białej można przeczytać na stronie:  http://www.kik.bielsko.opoka.org.pl/

Tekst i foto: Urszula i Andrzej Omylińscy


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter