Twórcy z różnych środowisk a wśród nich artyści malarze, muzycy, aktorzy, poeci, konserwatorzy sztuki, dyrektorzy placówek kulturalnych diecezji bielsko-żywieckiej spotkali się na tradycyjnej, noworocznej modlitwie 11 stycznia br w kaplicy Kurii w Bielsku-Białej, na zaproszenie ks. Szymona Tracza – Duszpasterza Środowisk Twórczych.

Spotkanie rozpoczęto od Eucharystii, której przewodniczył Pasterz diecezjalny ks. bp Piotr Greger w koncelebrze z ks. Szymonem. W homilii ks. bp Piotr nawiązał do czytanej Ewangelii, mówiącej o modlitwie Jezusa w miejscu pustynnym - stwierdzając, że „modlitwa jest sztuką” i zdefiniował kiedy modlitwa jest sztuką: - „Kiedy wypowiadając słowa modlitwy mamy pełną świadomość tego o czym mówimy, kiedy traktujemy te słowa jako własne, kiedy mamy świadomość do czego nas treść modlitwy zobowiązuje”. Wyjaśnił co jest niezbędne, aby modlitwa była sztuką: Modlitwa jest sztuką, wtedy kiedy słuchamy w niej Pana Boga, bo modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem, czyli jest  dialogiem. A dlaczego mamy Pana Boga słuchać? Bo to, co On nam mówi jest zawsze optymalnym rozwiązaniem, niczego lepszego nie wymyślimy. I to jest właśnie sztuka, o której mówi św. Jan Paweł II dzieląc się swoim doświadczeniem modlitwy -”Ile razy przeżywałem modlitwę , otrzymywałem siłę, pociechę i wsparcie”. To są trzy wartości, bez których żadna sztuka nie może istnieć. Chciałem na początku tego roku kalendarzowego złożyć wam życzenia: - niech każdy z nas na co dzień, doświadcza tych samych wartości: siły, pociechy i wsparcia. Niech one będą owocem naszej modlitwy, która ma się stawać coraz bardziej sztuką”.

Umocnieni tymi serdecznymi życzeniami, uczestnicy spotkania udali się na wspólne kolędowanie, przy przygotowanym w refektarzu stole, gdzie przełamując się poświęconymi przez ks. bp Piotra opłatkami, wszyscy składali sobie  życzenia i śpiewali kolędy. Ks. dr Szymon Tracz życzył zebranym - „aby poprzez swoją wrażliwość, poprzez pracę twórczą, odnawiać oblicze Boga w drugim człowieku, byście pomagali go lepiej zrozumieć, byście byli tymi, którzy krzewią piękno, miłość i zgodę”.

Wysłuchano również krótkiego koncertu w wykonaniu uczniów Żywieckiej Szkoły Muzycznej:  Grzegorza Paciechę – fortepian, Anny Piechy i Wojciecha Babickiego – skrzypce. Usłyszeliśmy kilka utworów m.in. „Tanz” - Dymitra Szostakowicza, Reigen Selinger  Geister  z opery Orpheus – Christopha Glucka. Kolędy śpiewano przy akompaniamencie wybitnego muzyka, pianisty Janusza Kohuta.

Dziękujemy ks. bp Piotrowi i Duszpasterzowi Środowisk Twórczych za to wzmacniające i integrujące spotkanie. Liczymy na kolejne w najbliższych miesiącach.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter