W dniu 15 stycznia w bielskiej katedrze odbył się koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Klarnetowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach pod kierunkiem Bartłomieja Koziny oraz Scholi "Coram Deo Et hominibus" ze skoczowskiej parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. Muzycy i schola wykonali kolędy: angielskie, francuskie, hiszpańskie, rumuńskie i oczywiście polskie.

Schola przy parafii p.w.św. Apostołów Piotra i Pawła powstała w maju 2010 r. dzięki inicjatywie ks.Marcina Wróbla pod nazwą "Coram Deo". Dyrygentem przez cztery lata do 2014r. był Sebastian Wiśniewski, a od marca 2014r. dyrygentem scholi pod nazwą "Coram Deo et hominibus" ("Wobec Boga i ludzi") jest Katarzyna Kozina.

Rozpiętość wiekowa członków scholi "Coram Deo" jest różna, począwszy od gimnazjalistów, studentów, aż po pracujących. Opiekunem z ramienia kościoła scholi jest ks.Tomasz Goździewicz. Orkiestra Klarnetowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach działa od 2009 roku. Jej założycielem i prowadzącym jest Bartłomiej Kozina. Zespól liczy blisko dwudziestu muzyków, a jego członkami są klarneciści, którzy kształcą się pod kierunkiem Bartłomieja Koziny oraz Jacka Szymika w Państwowej Szkoły Muzycznej w Wadowicach. Koncert dedykowany był siostrom Pallotynkom, które prowadzą ośrodek pomocy chorym i ochronkę dla dzieci w Kigali - stolicy Rwandy.

Począwszy od dzisiejszego dnia dzieci będące na Mszy świętej (o godz.11,oo i 12,3o) w bielskiej katedrze będą błogosławione indywidualnie przez kapłana przed ołtarzem. Przed katedrą w dniu dzisiejszym  młodzież zbierała datki do puszek z okazji 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter