Bielsko-Biała to miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, położone u stóp Beskidu Małego i Śląskiego nad rzeką Białą. Jest stolicą powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Wielbiciele miasta zrzeszeni w Towarzystwie Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, jak każdego roku, spotkali się w okresie świątecznym by kolędować, podzielić się opłatkiem, podsumować działalność Towarzystwa za ubiegły rok i nakreślić plany na najbliższy czas. Był to rok obchodów 60 rocznicy działalności Towarzystwa. Uroczystości, wsparte przez Urząd Miasta,  trwały prawie przez cały rok – stwierdził prezes Stanisław Biłka - rozpoczynając 18 stycznia br spotkanie  opłatkowe w Klubie Nauczyciela w Bielsku-Białej.

Krótko przedstawił historię Towarzystwa, wymieniając jego dotychczasowe    dokonania, oraz przypomniał jak przebiegały uroczystości rocznicowe. Podkreślił, że podczas sesji naukowej poświęconej sławnemu architektowi Bielska –  Karolowi  Kornowi została wmurowana tablica pamiątkowa na ścianie budynku, który należał do wybitnego architekta. Zorganizowano wystawę w Książnicy Beskidzkiej, dokumentującą dokonania Towarzystwa, z wszystkimi egzemplarzami Kalendarza Beskidzkiego, wydawanego przez Towarzystwo od 1965 r. Z okazji  jubileuszu odbył się spektakl artystyczny pt. „ Bielsko-Biała w metaforze poetyckiej” z wykorzystaniem tekstów bielskich poetów, przygotowany przez Kameralny Teatr Małych Form - uczniowski zespół działający w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, prowadzony przez Józefa Argasińskiego. Określone zostały również plany na najbliższą przyszłość. Planowane są ciekawe prelekcje związane z historią Bielska-Białej oraz jak każdego roku, konkurs wiedzy o Bielsku-Białej i regionie dla uczniów.

Zwieńczeniem roku Jubileuszu 60 lecia działalności TMZB-B było przyznanie przez prezydenta miasta Jacka Krywulta Dyplomu Honorowego Ikar 2016 za dotychczasową działalność  Towarzystwa  w dziedzinie kultury i sztuki. Kończąc swe wystąpienie, prezes TMZB-B złożył wszystkim członkom Towarzystwa i sympatykom, życzenia szczęśliwego Nowego Roku,  które zostały przyjęte  serdecznymi brawami. A potem rozległy się kolędy przy akompaniamencie skrzypiec i pianina, na których zagrał Dominik Czuż,  a Mateusz Pawelec wygłosił  ze swadą, ciekawą opowieść  o bielskiej zielarce. To również był występ  uczniów z zespołu „Katemafor”.

Uczestnicy włączyli się  też do uświetnienia spotkania, czytając przygotowane na tę okoliczność wiersze Czesława Miłosza i Józefa Węgrzyna. TMZB-B działa już 60 lat. Zapisało się trwale w historię  miasta, przyczyniając się za sprawą ludzi ogarniętych pasją twórczego działania, do wpływu na kształt  jego  kulturalnego życia.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter