Spotkania absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego śląskich uczelni  prowadzonego  przez śp. ks. Herberta Hlubka (1929-2013) trwają nadal mimo, że od 10 lat nie ma go już wśród nas. Na spotkania, które  są organizowane 2 -3 razy w roku, zjeżdżają się jego wychowankowie  doceniający charyzmat tego duszpasterza, który na ich  życiu pozostawił niezatarty ślad.

Kolejny zjazd  upamiętniający tego przewodnika i mistrza duchowego odbył się 24 – 26 listopada br., w Ośrodku Spotkań i Formacji Arch. Katowickiej im. Św. Jadwigi Śl. w Brennej. Przybyło  tu ponad 70 osób z całej Polski. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest od lat Jacek Bachniak, któremu pomaga Ewa Stępień.

Spotkanie rekolekcyjne poprowadził ks. prof. dr hab. Andrzej Muszala – kapłan archidiecezji krakowskiej, teolog, bioetyk, zastępca dyrektora Międzynarodowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, autor wielu książek z bioetyki.

Tematem przewodnim  rekolekcji dla  kontynuacji rozwoju duchowego i moralnego uczestników była: „Modlitwa w ciszy”, „Modlitwa w czynie”.


Rekolekcjonista przybliżając temat wyjaśnił czym jest modlitwa, jak się modlić, do czego prowadzi modlitwa i zachęcał do modlitwy w ciszy i w czynie.

„Modlitwa to podążanie na szczyt góry Miłości, zapominania o sobie i otwieranie się na działanie Boże. Modlitwa to nie tylko Słowa, nawet te uwielbienia czy dziękczynienia. Modlitwa to przebywanie w ciszy z Bogiem. Jezus modlił się w ciszy. Cisza jest językiem Boga. Jesteśmy cząstką tego świata, który stworzył Bóg, jesteśmy stworzeni na obraz oraz  podobieństwo Boga i po Chrzcie Św. w człowieku jest też świat Boski, nadprzyrodzony, nosimy go w sercu. Modląc się w ciszy staramy się w tym świecie funkcjonować dobrze, moralnie, aby Bogu sprawić radość.   Przyjmując Jezusa w Komunii Św. jesteśmy z nim zjednoczeni, poprzez cnoty boskie takie jak: wiara, nadzieja i miłość. Trzeba nimi na bieżąco żyć utrwalając kontakt z Bogiem. Modląc się w ciszy zawierzamy się Bogu. To wejście w inny świat, to przestrzeń intymna, w której Bóg daje się nam poznać. Przeznaczając czas w ciągu dnia na modlitwę w ciszy trzeba stanąć w obecności Boga, myśleć tylko o Bogu. Przeznaczyć czas na czytanie Słów Bożych – czyli Ewangelię, wnikanie w Słowa Boże, bo sam Chrystus jest w tych Słowach. Podczas tych rozważań dobrze jest zamknąć oczy, aby zobaczyć w duszy Oblubieńca i patrzeć sercem na Jezusa. Medytując nad Słowem Bożym dochodzi do przemiany i pogłębienia wiary. Człowiek  wtedy lepiej poznaje Boga  i może np. zapewnić: Jezu, ufam Tobie, kocham Cię. Podczas modlitwy w ciszy trzeba się całkowicie oddać Bogu. Modlitwę w ciszy należy powtarzać każdego dnia” – zachęcał rekolekcjonista.

A Bóg wtedy wylewa dary Ducha Św. Człowiek wtedy zmienia się i ufa Bogu. Modlitwa oddziałuje na człowieka przez cały dzień. Bóg posługuje się ludźmi, których spotykamy w ciągu dnia. Trzeba być czujnym, bo to nie przypadek kogo spotykamy. Trzeba się otworzyć na drugiego człowieka i swym zachowaniem przekazać coś dobrego, być wrażliwym na drugiego. Oddziaływanie na innych to modlitwa. Trzeba się też modlić swoją pracą. Jej jakość świadczy o modlitwie. Modlitwa w czynie to wrażliwość i czujność na to co się wokół dzieje, aby Bogu sprawić radość. To jest modlitwa nieustająca.

Trzeba starać się przejść przez życie czyniąc dobro” – podkreślił rekolekcjonista.
W trakcie rekolekcji modliliśmy się podczas Mszy Św. Modliliśmy się też w ciszy.

Była również okazja do przekazania informacji przez dr Emiliana Kocota i prof. Aldonę Skudrzyk - absolwentów DA, wychowanków śp ks. Herberta Hlubka o zachowaniu i utrwaleniu dokonań ks. Herberta, i oddanie hołdu, przez zaliczenie go w poczet osób zasłużonych dla Górnego Śląska w Panteonie przez Kapitułę Panteonu Górnośląskiego w Katowicach. Z tej okazji zostało zaplanowane  kolejne, specjalne spotkanie 16 grudnia br. w Panteonie.

W programie  przewidziano o godz. 12.00,  Mszę Św.  w jego  intencji w Katedrze w Katowicach, a po niej ok. 13. już w Panteonie, znajdującym się pod Katedrą, część wspomnieniową.
W czasie spotkania była  możliwość zareklamowania i udostępnienia wielu publikacji o ks. Herbercie, a także rekolekcjonisty ks. prof. Andrzeja Muszali.

Radość ze spotkanie rekolekcyjnego w Brennej przypieczętował  występ artystek: Katarzyny Guran – sopran i Agnieszki Ignaszewskiej-Magiera – fortepian z Filharmonii Krakowskiej.

Był  również wyświetlony  film o życiu Zofii Kossak-Szczuckiej – słynnej mieszkanki pobliskich Górek Wielkich.
Nie zabrakło też występu dwóch, uczestniczących w rekolekcjach muzyków: Marka Makarona - śpiewaka i gitarzysty oraz Andrzeja Krupy, który zagrał na saksofonie.

To było ważne, inspirujące spotkanie dla grupy ludzi zaprzyjaźnionych, wyznających te same wartości, których połączyły wieloletnie kontakty z przewodnikiem duchowym ks. Herbertem Hlubkiem, które wzbogaciły ich życie. 
Do zobaczenia w Katowicach !

Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy





















Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter