Radio Maryja działa już od 25 lat. Jego założycielem jest o. Tadeusz Rydzyk – redemptorysta ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Radio Maryja nadaje program o charakterze społeczno – religijnym, przedstawiającym zagadnienia wiary chrześcijańskiej oraz problemy życia społecznego z punktu widzenia wiary i społecznej nauki kościoła katolickiego.

Wokół tego dzieła powstały na terenie całego kraju Regionalne Biura i Koła Przyjaciół Radia Maryja. To grupy formacyjno - modlitewne wspierające działalność Radia Maryja. Działają także w diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie jest ich 37. Od 20 lat spotykają się na corocznym „Opłatku” z udziałem o. z Radia Maryja z Torunia. Również w tym roku 21 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe regionalnych Biur i Kół Przyjaciół  Radia Maryja z Bielska-Białej i okolic z o. Piotrem Dettlaffem w kościele pw. Jana Chrzciciela w Komorowicach, gdzie odbywają się nabożeństwa transmitowane przez diecezjalne Radio „Anioł Beskidów”, które powstało dzięki pomocy Radia Maryja z Torunia – jak podkreślił ks proboszcz tutejszej parafii, witając zebranych podczas rozpoczynającej się uroczystości.

Mszy Św. przewodniczył o. Piotr Dettlaff z Radia Maryja. Uczestniczyli w niej przedstawiciele terenowych biur i kół Radia Maryja z Podbeskidzia, parlamentarzyści, wiceminister MPPiPS, samorządowcy, słuchacze Radia Maryja. W wygłoszonej homilii o. Piotr podkreślił m.in, że media mają ogromny wpływ na nasz sposób myślenia, dlatego ważne jest, aby wspierać te, których celem jest głoszenie Ewangelii i wiary oraz formacja życia chrześcijańskiego. Kończąc liturgię zachęcił do modlitwy Ojca św. Jana Pawła II: „Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką”.

Po udzielonym błogosławieństwie, wzmocnieni duchowo, uczestnicy przeszli do Domu Parafialnego, gdzie spotkali się przy świątecznie nakrytych stołach, aby porozmawiać i wysłuchać Sekretarza Stanu Stanisława Szweda z Ministerstwa Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej o dokonaniach i aktualnych pracach rządu RP. Krótkie wystąpienia mieli również Przemysław Drabek o pracy samorządu B-B oraz poseł Jerzy Jachnik o pracach parlamentu. Słowa podziękowania za wsparcie udzielane toruńskiej rozgłośni wygłosił o. Piotr, zachęcając do dalszej pomocy a szczególnie odprowadzania 1% podatku na Fundację Nasza Przyszłość, wspierającą edukację i wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży. Po przełamaniu opłatkiem i złożeniu sobie wzajemnych życzeń zakolędował na góralską nutę, trzy osobowy zespół góralski Dariusza Klimka z Węgierskiej Górki. Śpiewali i grali na instrumentach wychwalając Pana Boga razem z uczestnikami spotkania. Do nabycia były również książki wydawane przez Fundację Lux Veritatis.

Odpowiedzialną za zorganizowanie uroczystości była Zofia Skrzypek-Mrowiec z Regionalnego Biura Radia Maryja, działającego przy parafii pw Chrystusa Króla w Leszczynach. Oprócz słów podziękowań za wspieranie  Radia Maryja przyczyniając się do tego, że w wielu polskich domach słychać „Katolicki Głos”, Pani Zofia otrzymała oficjalne pisma z MPPiPS podpisane przez Stanisława Szweda oraz od I wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza z życzeniami Błogosławieństwa Bożej Dzieciny i pomyślności w 2017 r, oraz „Trwania mocni w wierze, bycia sobą i nie zwalniania wg znanej zasady – Alleluja i do przodu”!

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej OmylińscyPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter