W dniu 21 stycznia br. obchodzoną w Kościele niedzielę Słowa Bożego ks. biskup Roman Pindel odprawił w bielskiej parafii św. Pawła Apostoła uroczystą Eucharystię odpustową.

Przed Mszą historię parafii przybliżył proboszcz ks. Piotr Leśniak. „Niech dzisiejsza Msza św., obchodzona z okazji odpustu, będzie pełna łaski i błogosławieństwa dla naszej wspólnoty. Módlmy się za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej świątyni oraz za tych, którzy w niej spotykają Boga. Dziękujmy Bogu za dar wiary, za dar wspólnoty parafialnej, za 25 lat istnienia naszej parafii. Niech słowo Boże, które dzisiaj usłyszymy kształtuje nasze życie i prowadzi nas na drodze do świętości”.

Słowo Boże do zebranych wiernych w kościele oraz do widzów oglądających transmisję przez TV Polonia wygłosił ks. biskup Roman. Zwracając się do zebranych oraz widzów ks. biskup Roman powiedział:

„Apostoł Paweł należy do tych, których Bóg wybrał do spisywania słowa Bożego. Na karty Pisma świętego trafił jako bohater Dziejów Apostolskich a także autor aż 13 Ksiąg, a więc najbardziej płodny z autorów biblijnych. W pierwszym pokoleniu chrześcijan to Paweł był najlepiej wykształconym do interpretacji ksiąg Starego Testamentu a zarazem najbardziej skutecznym w wykorzystaniu Biblii do głoszenia ewangelii. On założył najwięcej nowych Kościołów i to największych miastach Cesarstwa. Najlepiej przygotowany do głoszenia nowej religii zarówno dla Żydów jak i do pogan, i to z różnych małych narodów, które wchodziły w skład Cesarstwa Rzymskiego. Dlatego jedyny nosi zaszczytny tytuł: Apostoł Narodów.

Co powiedziałby nam dzisiaj Paweł? Zwłaszcza w tą Niedzielę Słowa Bożego? Pewnie zgodziłby się z zachętą papieża Franciszka, który ustanowił taką niedzielę, by przypominać o znaczeniu Słowa Bożego w naszym życiu. Ze swojego doświadczenia Paweł zachęcałby nas do czytania i słuchania Pisma świętego, nawet gdyby nie widać było jakiejś spektakularnej przemiany. Jak w jego życiu, tak i w naszym, w miarę czytania niespostrzeżenie wzrasta szacunek do Bożego słowa, choćby przez to, że wiernie trwamy czytając samemu, w grupie biblijnej czy słuchamy na niedzielnej Eucharystii. Nie wiemy, kiedy może nas dotknąć łaska przemiany gwałtownej jak u Pawła albo cichej i spokojnej, jak to się dzieje częściej. Dziś więc słowo Boże doznaje czci, aby zwrócić naszą uwagę na jego wartość i ważność dla nas. Na początku Eucharystii okadzałem nie tylko ołtarz i krzyż, ale także tekst Pisma świętego. Ten, z którego czyta się najważniejsze teksty, bo Ewangelię, ale także niezwykle cenny tekst dla Waszej parafii, który jest znakiem dla was. Co to jest tak pięknie oprawione i wyeksponowane przed ołtarzem?  Gdy zapytałem, co zrobiliście, aby pokazać, że słowo Boże jest dla Was ważne i cenne, otrzymałem taką odpowiedź: „W ubiegłym roku z racji przeżywanego w Kościele Tygodnia Biblijnego podjęliśmy w naszej parafii inicjatywę przepisywania ręcznie tekstów biblijnych. Z uwagi na patrona parafii – Listy św. Pawła. W czasie homilii parafianie zostali zachęceni do tej formy poznawania i umiłowania Słowa Bożego. Było tak duże zainteresowanie, że udało się przepisać wszystkie Listy tworząc dużą księgę Corpus Paulinum, pięknie oprawioną i wystawianą w naszej świątyni. Włączyło się blisko 70 osób, przepisując co najmniej jeden wybrany rozdział. Włączyły się dzieci komunijne, młodzież oazowa i służba liturgiczna oraz dorośli, wielu z różnych grup parafialnych. Moi drodzy, powiem krótko: Gratulacje a Panu chwała! Widzę, że nie na darmo patronem Waszej parafii jest św. Paweł.

Ks. biskup Roman wspomniał przy tej okazji parafię, w której niegdyś głosił rekolekcje. Tamtejszy proboszcz zachęcił do rozpowszechniania Biblii wśród parafian w ten sposób, że egzemplarze przechodziły od rodziny do rodziny.

Na zakończenie ks. biskup Roman zachęcił do szacunku do słowa Bożego oraz do refleksji nad wartością Pisma Świętego w życiu  codziennym.

Wraz ks. biskupem Romanem przy ołtarzu modlili się księża: Stanisław Wawrzyńczyk- pierwszy proboszcz parafii i budowniczy świątyni, Marcin Aleksy- drugi proboszcz parafii, Piotr Leśniak obecny proboszcz, Piotr Góra – sekretarz ks. biskupa Romana, Przemysław Guzior- wikariusz oraz liczni zaproszeni  diecezjalni księża.

Z okazji 25 lat parafii św. Pawła w Bielsku-Białej Stolica Apostolska przyznała przywilej odpustu zupełnego, który można uzyskać nawiedzając tę świątynię. Na koniec niedzielnej Eucharystii biskup Roman udzielił błogosławieństwa papieskiego połączonego z odpustem zupełnym, z którego mogli skorzystać pod zwykłymi warunkami uczestnicy liturgii w świątyni i oraz ci, którzy uczestniczyli w modlitwie dzięki transmisji telewizyjnej.

Parafia św. Pawła Apostoła   została wydzielona z części parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz św. Franciszka z Asyżu. Początkowo nabożeństwa odprawiane były w tymczasowym baraku pełniącym funkcję kaplicy. 1 lipca 1990 roku rozpoczęto prowadzenie ksiąg metrykalnych, a 29 lipca 1992 roku otrzymano zezwolenie na budowę kościoła.

Ówczesny ks. biskup Tadeusz Rakoczy diecezji bielsko- żywieckiej  25 stycznia 1999 roku  reaktywował parafię, a 13 listopada tego samego roku wmurował kamień węgielny poświęcony przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Polski w 1997 roku.

Parafia p w. Pawła Apostoła jest najmłodszą parafią na terenie Bielska-Białej, a wspólnota parafialna obchodzi 25-lecie istnienia. Świątynia na bielskim os. Polskich Skrzydeł została 4 listopada ubiegłym roku uroczyście poświęcona przez ks. biskupa Piotra Gregera.Tekst i foto: M. Szpak


 

 

 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter