Ekumeniczny Maraton Biblijny, podczas którego odczytano 1 List św. Pawła Apostoła do Koryntian, odbył się 25 stycznia br., w Książnicy Beskidzkiej. Wydarzenie zorganizowali  Radio Anioł Beskidów i Książnica Beskidzka.

- Spotykamy się w Międzykulturowym Centrum Dialogu. To miejsce, którego celem jest przeplatanie wszystkich kultur, religii - zgodnie z założeniami Europejskiej Stolicy Kultury, którą nasze miasto ma nadzieję stać się w 2029 roku jako Miasto Splotów – powitała gości pełniąca obowiązki zastępcy dyrektorki Książnicy Beskidzkiej Beata Kubica.

Do odczytania wybranego fragmentu Biblii zostali zaproszeni duchowni i przedstawiciele kościołów różnych wyznań, samorządowcy, przedstawiciele świata kultury, nauki i sztuki. Wśród nich biskup diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego ks. Roman Pindel, ksiądz radca diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Waldemar Szajthauer, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej Dorota Wiewióra i prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

Słowo wprowadzenia wygłosili biskup Roman Pindel i ksiądz radca Waldemar Szajthauer.

- Święty Paweł wskazuje drogi do pojednania w podzielonej wspólnocie Koryntian, uczy, jak reagować na zło i grzechy w Kościele, wskazuje na potrzebę wrażliwości wobec słabych, określa zasady relacji z pogańskimi sąsiadami, wreszcie umacnia i uzasadnia wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa oraz nadzieję na zmartwychwstanie umarłych – mówił bp Roman Pindel.

- W liście jest też jeden szczególny moment odnoszący się do tego, co w teologii luterańskiej jest zwane teologią krzyża – zwrócił uwagę ksiądz radca.

Retransmisja Maratonu Biblijnego na antenie Radia Anioł Beskidów była 25 stycznia o 16.00 i o 24.00.

Ekumeniczny i wielowyznaniowy Maraton Biblijny w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej i Beskidzkie Radio Katolickie Anioł Beskidów zorganizowali już po raz szesnasty. Do tej pory wspólnie odczytano w całości lub fragmentach m.in. Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Koheleta, Ewangelii, Dziejów Apostolskich i listów św. Pawła. W dotychczasowych edycjach Ekumenicznego Maratonu Biblijnego Pismo Święte czytali biskupi Kościołów katolickiego i ewangelicko-augsburskiego, przedstawiciele Kościołów: Baptystów, Adwentystów Dna Siódmego, prawosławnego i polskokatolickiego oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. Lektorami byli samorządowcy, parlamentarzyści, urzędnicy, związkowcy, przedstawiciele służb mundurowych, studenci, uczniowie oraz osoby czynnie uczestniczące w życiu miasta.

Każdy z lektorów otrzymał  na pamiątkę chleb pojednania - mały bochenek, pobłogosławiony przez biskupa Romana Pindla.

Wydział Prasowy UM Bielsko-Biała / Urszula i Andrzej Omylińscy


 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter