Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Beskidzka Bitwa na Kolędy” odbył się 21 stycznia br. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Bystrej Śląskiej. Organizatorem tego konkursu jest, po raz szósty, Agnieszka Rusin – prezes oddziału Górali Żywieckich w Wilkowicach, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” w Mesznej, która  również z Michałem Tórzem poprowadziła konkurs.

W szóstej edycji tego wydarzenia  udział wzięły zespoły z Grecji, Węgier, Bułgarii, Włoch oraz Polski z Wodzisławia Śląskiego i Ostrowska. Wśród zaproszonych gości byli ks. Aleksander Jasiński SDS – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Bystrej Śl., Grzegorz Gabor – członek zarządu Powiatu Bielskiego, Józef Herzyk – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, Adam Caputa – radny Powiatu Bielskiego, Janusz Zemanek – wójt Gminy Wilkowice.

W pięknej bożonarodzeniowej dekoracji kościoła można było wysłuchać koncertu przybliżającego nam kolędy w ciekawych opracowaniach i wykonane przez regionalne zespoły różnych krajów Europy. Dzięki tym artystom licznie zgromadzeni w kościele słuchacze mieli okazję wyrazić swoją miłość do  nowo narodzonego Dzieciątka Jezusa, przeżyć wiele radosnych chwil, zbliżyć się do siebie i ubogacić, poznając bożonarodzeniowe pieśni przepełnione ludową mądrością, niosące uniwersalne przesłanie miłości i przybliżające elementy lokalnej obrzędowości.

To wspólne, międzynarodowe kolędowanie zostało ocenione przez jury w składzie: Teresa Chrapek – muzyk, przewodnicząca jury, Anna Bożek-Kiełbas – muzyk, Janusz Zemanek – wójt Gminy Wilkowice.

Zespoły biorące udział w konkursie uzyskały nagrody w różnych kategoriach:

- za wykonanie muzyki chóralnej nagrodzony został zespół „Ta Kastra” z Grecji.

Klub Edukacyjny Servia "Ta Kastra" został założony w 1978 roku w celu rozwoju kulturalnego tego miejsca, wykorzystania piękna przyrody i rozwoju turystyki w regionie. Jest to największa instytucja kulturalna, która uczestniczy we wszystkich działaniach kulturalnych odbywających się w Serbii i okolicach. Wiele  z nich  inicjuje i organizuje. Od początku swojego istnienia wydaje gazetę "Serviotika Nea", a co roku także "Diary".  Klub ten organizuje wiele wydarzeń o treści historycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.Ich chór został założony w 2008 roku. Liczy około 35 członków. W repertuarze ma  artystyczne pieśni greckie. Uczestniczy i uświetnia wiele wydarzeń w Serbii i dał wiele występóww innych miejscach w Grecji i poza nią, takich jak Saloniki, Kozani, Florina, Epidaurus, Aghialos Bułgaria, Budapeszt, Bukareszt i wiele innych. Chór jest prowadzony przez panią Sofię Rousa
- za wykorzystanie instrumentów ludowych nagrodę uzyskał zespół Aranyalma Együttes” z Węgier.

Towarzystwo Ochrony Tradycji „Złote Jabłko” z miejscowości Hévízgyörk zostało założone w 2008 roku.  Członkowie grupy uważają, że należy zachowywać tradycję przodków. W tym duchu czteropokoleniowa grupa prowadzi w rejonie Galga działania mające na celu zachowanie tradycji.  Ich celem jest odnalezienie, pielęgnowanie i prezentacja tradycji miejscowości Hévízgyörk.  Co roku w związku z obchodami Bożego Narodzenia męscy członkowie grupy odwiedzają domy i przedstawiają krótkie jasełka.Chętnie przyjmują zaproszenia od innych zespołów,  dlatego w ostatnich latach,  wzięli udział  w wielu imprezach  w kraju, jak i za granicą m.in. w Rumunii, Czarnogórze i Chorwacji.  Wydali dwie płyty, z ich muzyką regionalną. 

- za popularyzację tradycji ludowych nagrodzony został Zespół Regionalny JAFERNIOCEK z Ostrowska.

Zespół został założony jesienią 2008 roku przy oddziale Związku Podhalan w Ostrowsku -trzeciej najstarszej wsi podhalańskiej, która została założona przez cystersów w 1260roku. Nazwa zespołu odnosi się do gwarowego określenia licznie występujących
w okolicy krzaków borówki, które - podobnie jak zespół - spajają młode owoce w całość i pozwalają się im rozwijać. Repertuar zespołu to śpiew, muzyka, taniec, zabawy i obyczaje góralskie zawarte także w prezentowanych programach artystycznych, takich jak: „Na św. Michała", „Przy mietłach na ogrodzie", „Na kamiencu", „500 lat parafii Ostrowsko".

- za kompozycję programu scenicznego nagrodę otrzymał zespół "Nashentsi" z Bułgarii.

Męski folklorystyczny zespół "Nashentsi" powstał ponad dwadzieścia lat temu przy okazji odtwarzania zwyczaju "kolędowania bożonarodzeniowego". Grupa ma już ugruntowaną pozycję nie tylko w gminie Kazanlak, ale także poza nią. Składa się z dziesięciu mężczyzn i wykonuje a capella autentyczne bułgarskie pieśni ludowe, niesłyszane w ciągu ostatnich 50-70 lat. Poszukiwaniei nagrywanie materiałów odbywa się poprzez osobisty kontakt ze starszymi ludźmi, którzy wciąż pamiętają melodie i teksty piosenek wykonywanych w młodości w ich miejscowościach - głównie w regionie folklorystycznym Tracji.Dzięki licznym udziałom w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach, festiwalach i konkursach, męski zespół śpiewu ludowego godnie broni swojego wizerunku jako kontynuatora naszych przodków. Zachowanie i popularyzacja autentycznego bułgarskiego folkloru jest ich głównym i priorytetowym zadaniem.

- za wyraz artystyczny prezentacji nagrodzono zespół "Terra del Sole" z Włoch.

Założony wiosną 1998 roku zespół folklorystyczny "Terra del Sole" prezentuje pieśni i tańce z północy i południa Włoch.  Ma na celu ożywienie ekspresyjnych form ludności wiejskiej, które przez współczesną kulturę zanikają.Kostiumy inspirowane są strojami noszonymi przez 19-wieczną ludność podczas wakacji. Grupa uczestniczyła i reprezentowała Włochy na wielu międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, praktycznie w całej Europie. Występowała  takich krajach  jak Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Holandia, Francja, Austria, Szwajcaria Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Słowenia, Węgry, Słowacja, Czechy, Hiszpania, Portugalia, jak również poza Europą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obecna  jest tu niewielka część  grupy, prezentująca  śpiewną tradycję południowowłoskiego okresu Bożego Narodzenia. Są to kołysanki skierowane do narodzonego Dzieciątka Jezus.

- za propagowanie wartości kulturowych nagrodę przyznano Zespołowi Pieśni i Tańca "Vladislavia" z Wodzisławia Śląskiego.

Zespół „Vladislavia” specjalizuje się w tańcu ludowym z różnych terenów Polski i świata. Wielokrotnie reprezentował Polskę na wielu Międzynarodowych Festiwalach m.in. w Niemczech, Francji, we Włoszech, Czarnogórze, na Węgrzech, Serbii, Bułgarii i Portugalii. W zespole działa kilka grup tanecznych i kapela. Występują w nim dzieci i młodzież z Wodzisławia Śląskiego i okolicznych miejscowości. Założycielem zespołu jest Wanda Bukowska, kierownikiem artystycznym jest Dominika Brzoza – Piprek, kapele prowadzi Katarzyna Nochcińska. Zespół otrzymał wyróżnienie tytułem "Marka-śląskie". Aktualnie  tworzy  go 120 tancerzy i muzyków.

Nagrodę publiczności - Grand prix- uzyskał zespół "Terra del Sole" z Włoch.

Kończąc boje konkursowe każdy zespół artystyczny wykonał kolędę „Cicha noc” w swoim języku. Nagrody konkursowe zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wsparciu całego wydarzenia przez Fundację KGHM Miedź.

Pod koniec konkursu popłynęły podziękowania do wszystkich organizatorów, słuchaczy, tych którzy wsparli to wydarzenie i ks. proboszcza za udostępnienie kościoła na organizację konkursu, po raz kolejny.

To było radosne, międzynarodowe świętowanie. Pozostawiło wśród uczestników i słuchaczy wiele wartościowych przeżyć i doświadczeń.

Organizatorom i uczestnikom można serdecznie podziękować za moc ciepłych doznań i możliwość wspólnego kolędowania. Należy żywić nadzieję na kontynuację tego wspaniałego przedsięwzięcia, słysząc na  zakończenie słowa organizatorki Agnieszki Rusin : „Do zobaczenia za rok”.

Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter