W parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej radośnie świętuje się czas Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Zaproszony został już drugi chór z koncertem kolędowym, aby te świąteczne chwile, przeżyć głębiej. W niedzielę 22 stycznia br, podczas Eucharystii, którą sprawował ks. Tomasz Raćkos SDS - wicerektor WSD Salwatorianów w Bagnie, wystąpił  Chór „Echo”.

A po liturgii usłyszeliśmy, w szlachetnym brzmieniu, najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu doświadczonego, z dużym dorobkiem artystycznym Chóru, który za dwa lata będzie obchodził 100 lecie swojej działalności. Obecnie Chór „Echo” działa  dzięki mecenatowi  DK „Włókniarzy” w Bielsku-Białej. Jest to chór mieszany, liczący 50 osób, kieruje nim Teresa Adamus, absolwentka Wydziału Muzycznego UŚ, która jest aktywnym nauczycielem muzyki prowadzącym dziecięce zespoły instrumentalne i wokalne. Emisję głosów chórzystów doskonali Bogdan Desoń – tenor Opery Śląskiej w Bytomiu. Chór ma różnorodny repertuar - pieśni ludowe, religijne, klasyczne z różnych epok, przeboje światowej muzyki rozrywkowej. A jak zaznaczyła pani Teresa - zespół sukcesywnie się doskonali, wzbogaca swój repertuar, podnosi poziom artystyczny, osiągając w kategorii chórów mieszanych bardzo wysokie notowania, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i konkursach krajowych i międzynarodowych.

Prezesem Zarządu Chóru  „Echo” jest pani Małgorzata Wardzichowska, która tak określiła chór „Echo” - to grupa osób w różnym wieku, połączonych pasją śpiewu. Czas spędzamy wspólnie podczas prób i na trasach koncertowych a przeżywanie, podczas nich, swoich radości i trosk sprawia, że chórzyści tworzą jedną wspólną rodzinę. Podczas koncertu w naszym kościele chór „Echo” wykonał m.in. „Zawitaj Zbawco Narodzony z przeczystej Panienki”, „Jezu malusieńki”, „Pasterze mili”, „My też pastuszkowie, nie tylko królowie”, a zakończył kolędą  o wyjątkowym brzmieniu i wykonaniu - „Cicha noc”.

Po koncercie serdeczne słowa podziękowań złożył chórzystom ks. proboszcz Michał Pastuszka, za wprowadzenie słuchaczy w kolędowy miły nastrój o czym świadczyły długie i serdeczne oklaski. Słuchacze mieli też okazję wesprzeć datkami dalszą działalność zespołu.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter