W dniu 29 stycznia, 2017 roku, w sumie odpustowej w bielskiej parafii p.w.św. Pawła Apostoła przewodniczył ks. biskup Piotr Greger. Słowa powitania ks. biskupa Piotra Gregera wygłosił proboszcz parafii ks. Aleksy Marcin, który przypomniał licznie zebranym wiernym, że obecny ks. biskup przed otrzymaniem sakry biskupiej (27 listopada 2011r.), przez szesnaście lat był rezydentem w tutejszej parafii.

W wygłoszonej homilii ks.biskup Piotr Greger nawiązał do Nawrócenia św. Pawła (Dz 9, 1-22), "Po wydarzeniu u bram Damaszku, dotychczasowy Szaweł, a teraz przemieniony Paweł rozumie, że przypatrywanie się swemu powołaniu polega na tym, że człowiek spogląda na siebie oczyma Boga oraz dokonuje oceny swojego myślenia i postępowania według Bożych kryteriów" i wskazał, że "łaska spotkania z Bogiem dokonała w nim radykalnej przemiany, zachowując jednak wszystkie cechy osobowości", a jedną z tych cech była stałość.

"Iluż ludzi błądzi po świecie i kluczy po różnych meandrach współczesności w poszukiwaniu szczęścia? Iluż żyje w przekonaniu, że może być i chce być szczęśliwym, ale nie tutaj. Czy nie ma takiej pokusy, że mogę być świętym, ale nie w tych warunkach. Naprawdę chcę osiągnąć szczyty świętości, ale moi bliscy mi w tym ciągle przeszkadzają" i zaznaczył, że współczesne społeczeństwo ma ogromny kłopot ze stałością. "W Polsce jedna trzecia zawieranych małżeństw doświadcza rozpadu. Wiek decydowania się na małżeństwo przesunął się do mniej więcej trzydziestego roku życia, a nasi rodzice zawierali małżeństwo dziesięć lat wcześniej i zdecydowana większość trwała w tych związkach do śmierci. Podobnie jest, chociaż na mniejszą skalę, w przypadku kandydatów do kapłaństwa", przypomniał, że w Krakowie Mogile Ojców Cystersów działa specjalne seminarium duchowe dla tzw. spóźnionych powołań - 35+ niewiele młodszych ode mnie podkreślił ks. biskup Piotr Greger.

W dalszej części homilii ksiądz biskup Piotr Greger zachęcał, by nie lękać się podejmowania fundamentalnych decyzji, które kształtują ludzkie powołanie, a nawiązał w tym kontekście do drugiego Listu św. Pawła do biskupa Tymoteusza w których to Apostoł Paweł podsumował swe życie i wiarę - W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy, sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego (2 Tm, księga 4, 6-8).

Na zakończenie ks. biskup Piotr Greger powiedział: "Życzmy sobie takiego doświadczenia, sowitej nagrody od Pana za to, że podjęliśmy wysiłek przypatrywania się swojemu powołaniu, dla którego zaangażowaliśmy wszystkie swoje siły i umiejętności, wtedy możemy spokojnie spać. Mamy prawo oczekiwać z nadzieją na wieniec sprawiedliwości i chwały, który został dany świętemu Pawłowi z Tarsu."

Uroczystą Mszę odpustową zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przez ks. biskupa Piotra Gregera, a zgromadzeni wierni odśpiewali pieśń "Boże coś Polskę".

Tekst i foto: Marian Szpak
ZOBACZ FOTOREPORTAŻ
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter