W dniu 7 lutego 2017r. w bielskiej katedrze rozpoczął się cykl "Rozmów poświęconych", w których rozmówcy: ks. biskup Piotr Greger oraz redaktor radia "Anioł Beskidów" i rzecznik kurii bielsko-żywieckiej ks. Jacek Pędziwiatr, podjęli temat nieznanej symboliki Kościoła.

Spotkanie rozpoczął proboszcz katedry ks. Antoni Młoczek, który podał ks. biskupowi Piotrowi Gregerowi symboliczny ogień, od którego zapalił uroczyście świecę u stóp ołtarza, a która będzie towarzyszyła podczas kolejnych spotkań. Trzeba dodać, że inspiracją do podjęcia pomysłu "Rozmów poświęconych" w bielskiej katedrze, są już od kilku lat rozmowy ks. biskupa Piotra Gregera i ks. Jacka Pędziwiatra na antenie radia diecezjalnego "Anioł Beskidów".

Tematem "Rozmów poświęconych" był kościół jako budowla i wypełniającym go elementom, jego znaczeniu symbolicznemu i praktycznej roli, jaką odgrywa w liturgii. Budowla kościoła wraz z wypełniającym go przestrzenią celebracji i liturgii jest z natury znakiem. "Kościół, jako świątynia jest znakiem" i przypomniał, że usytuowanie pierwszych kościołów na górach, w widocznym  z daleka miejscu, podyktowane było tradycją inspirowaną Biblią. Dawne przepisy dotyczące orientacji kościoła na wschód i precyzyjnego usytuowania ołtarza, od którego odstąpiono dopiero po Soborze Trydenckim. Natomiast po Soborze Watykańskim II, kiedy ołtarz odsunięto od ściany wschodniej oraz zlikwidowano balaski między nawą, a prezbiterium, ta budowla nabiera konkretnego kształtu, gdzie gromadzi się w niej żywy, Chrystusowy Kościół. Symbolizuje dialog Chrystusa ze swoim kościołem. "To dialog Oblubieńca i Oblubienicy. Dialog Chrystusa ze swoim Kościołem, który umiłował".

Kolejnym elementem, na którym skupił się ks. biskup Piotr Greger był ołtarz, który w każdej poświęconej świątyni nie może być przesuwalny, zamocowany na stale, a mensa ołtarzowa musi być kamienna jednolita. W każdym ołtarzu muszą być relikwie świętych. Na zakończenie "Rozmów poświęconych" zgromadzeni słuchacze mieli okazję zadawania pytań, a ks. biskup Piotr Greger udzielił błogosławieństwa.

Następne spotkanie "Rozmów poświęconych" w bielskiej katedrze jak zapowiedział ks. Jacek Pędziwiatr siódmego marca 2017 r.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter