Ciekawe wykłady można wysłuchać w Akademii Seniora w Bielsku-Białej, której zajęcia organizowane są w Domu Kultury im. W. Kubisz. W tym roku akademickim zaplanowano cykl wykładów związanych z Biblią. Przygotował je ks. Jacek Pędziwiatr – dyrektor programowy diecezjalnego Radia „Anioł Beskidów”.

Wykłady pod nazwą „Kulturowe tło Biblii” odbywają się raz w miesiącu i dotychczas odbyły się na tematy: „Geografia biblijna”, „Wyjątkowe miejsca w Biblii”, „Biblijne kulinaria”. Były poparte cytatami z Biblii i ilustrowane slajdami wraz z obrazami dzieł malarskich przybliżającymi tematykę biblijną. Podczas poniedziałkowego 13 lutego br  spotkania,  słuchaczy Akademii Seniora, była okazja do wysłuchania kolejnego wykładu związanego z tym cyklem zatytułowanym „Rośliny w Biblii”. Wykładowca rozpoczął cytatem z Biblii  o początku świata i ludzkości, kiedy Bóg stworzył świat a w trzecim dniu tworzenia Bóg rzekł:

„Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! A gdy to się stało, Bóg nazwał tę powierzchnię ziemią a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone i trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone; trawy dające nasienie według swojego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według gatunku. A Bóg widział, że były dobre”.

W Biblii zostało opisanych ok 200 roślin. Ich nazewnictwo nie było ściśle określone, w różnych księgach mają różne nazwy, podejmowane są próby uporządkowania biblijnych roślin wg współczesnego nazewnictwa. Rośliny w świecie odgrywają dużą rolę, są pokarmem, schronieniem dla człowieka i zwierząt – zauważył prelegent i przedstawił niektóre z nich. Jedno z pierwszych drzew zacytowanych w Biblii to drzewo oliwne – z którego owoce służyły za pokarm, tworzono z nich lekarstwa, oliwę. Gałązka oliwna na obrazie Francesco di Giorgio Martini „Zwiastowanie” to symbol pokoju i człowieka sprawiedliwego. Wykładowca omówił jeszcze  rośliny biblijne m.in. palmę daktylową, drzewo figowe, szarańczyn strąkowy, granatowiec, zboża, trawy, rośliny lecznicze – dyptam jesionolistny, chleb świętojański. W Biblii  spotyka się opisy świadczące o tym, że otacza się rośliny i drzewa wielkim  szacunkiem. Nie wolno było ich bezmyślnie niszczyć. Ścięcie drzewa uważano za grzech, bo drzewa i rośliny to podstawa bytu i schronienia. Wymienione rośliny i drzewa zostały też uchwycone w dziełach sztuki malarskiej, których przykłady zostały  przytoczone. Kilka z nich można zobaczyć w dołączonych  fotografiach.

Wykłady te są zachętą do własnych, indywidualnych poszukiwań i pogłębiającego czytania Biblii. Wywołują  żywe zainteresowanie wśród słuchaczy. Następny wykład z tego cyklu na temat „Biblijna symbolika krzyża” już 13 marca br.  Wstęp wolny.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy
Fotografie dzieł malarskich: ks. Jacek Pędziwiatr

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter